Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Kodu ve Adı: 10UY0002 (REV.02)


Tanım: Makine bakımcı üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamakla görevli olup bu görevi yerine getirmek için çalıştığı işletmedeki ekipmanların planlı bakımlarını, ekipmanların arızalarının giderilmesi ve makinaların taşınması ve kurulumundan sorumludur. Bu yeterlilik ve yapılan sınav  mekanik bakımcıları kapsamaktadır.(MYK tarafından yayımlanan yeterlilik ve yapılan sınav elektrik ve elektronik bakımı içermez)


Tecrübe Ön şartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Ön Şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön Şartı: Kurs ön şartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıldır.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem:

BelgeniniptalinigerektirecekbirdurumunoluşmamasıvebelgegeçerliliksüresiboyuncakişiileilgilibelgelendirmekuruluşunaperformansailişkinşikâyetgelmemişolmasıdurumundaMakinabakımcıbelgeyenilemede

 

-Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulama sınavı yapılır

-İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

 

Başarı Notu

Yazılı sınavlarda adayın seçmiş olduğu zorunlu birimlere bağlı olarak; çoktan seçmeli en az 25 soru sorulur ve başarı notu zorunlu birimler için en az %60 , seçmeli birimler için en az %70 dir


Mülakat sınavı yoktur.


Uygulama (Performans) sınavında, adaya seçmiş olduğu zorunlu birimlerle ilgili iş emirleri verilerek verilen süre içerisinde iş emrini gerçekleştirme başarısına göre puan verilir.  Başarı notu en az %70 dir.


Teorik ve uygulama sınavlarının hepsinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden sınavlara girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Başvuru İçin Gerekenler: Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına  gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)