13UY0121- 5 İşletme Elektrik Bakımcısı (Rev 0 19.12.2015)

Meslek Tanımı:

İşletme Elektrik Bakımcısı İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi, Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme, Elektriksel Arızaların Onarımı, Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı ile Planlı Bakım İşlemlerini yapabilme sorumluluğunda bir personeldir

Belgelendirme Amacı:

Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılan elektriksel tüm donanım ile üretim sahası içinde yer alan elektrik devre ve sistemlerinin çalışma sürekliliğini sağlayan, bunlara ait gerekli bakım faaliyetlerini gerçekleştiren ve meydana gelen arızaları tespit ederek gideren, uygun vasıflara sahip elektrik bakımcılarının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

İşletme Elektrik Bakımcısı belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde İşletme Elektrik Bakımcısı belgesine sahip olacaksınız.

13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı belgesinde hangi birimler var?

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi

13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 mesleğinde aşağıdaki seçmeli meslek birimleri öngörülmektedir;

13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı

13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı

13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri

B1, B2 ve B3 birimleri seçmeli olup tüm başvurular için birinden veya ikisinden başarılması gereken meslek bileşenleridir.

I. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2

II. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B3

III. Alternatif: A1, A2, A3, B2, B3

IV. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2, B3

13UY0121- 5 İşletme Elektrik Bakımcısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir. Sınavlarımız sadece II. Alternatif ile yapılmaktadır.

13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-1,5 dakika aralığında süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır

· A3 meslek birimi için en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır

· B1 meslek birimi için en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· B3 meslek birimi için en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir.

Performans sınav süreleri

· A1 meslek birimi için performans sınavı 15 dakika olup geçme notu %70 puandır

· A2 meslek birimi için performans sınavı 15 dakika olup geçme notu %70 puandır

· A3 meslek birimi için performans sınavı 20 dakika olup geçme notu %70 puandır

· B1 meslek birimi için performans sınavı 50 dakika olup geçme notu %70 puandır.

· B3 meslek birimi için performans sınavı 40 dakika olup geçme notu %70 puandır.

Sınav toplam süresi 140 dakikadır.

Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek İşletme Elektrik Bakımcısı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-1,5 dakika aralığında süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

Yapılan iş ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki güncel ve geçerli normları doğru olarak uygular

1.2

Yapılan iş ile ilgili ilk yardım konusundaki güncel ve geçerli normları doğru olarak açıklar.

1.3

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları ve kullanım özelliklerini tanır

1.4

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları ve kullanım özelliklerini tanır

1.5

Yaptığı iş ile ilgili işlemler sırasında karşılaşılabilecek olası İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike ve risklerini açıklar

1.6

Yaptığı iş ile ilgili önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları listeler.

1.7

Çalışma alanı ile ilgili uyulması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini açıklar.

2.1

Tehlike durumlarını doğru şekilde saptar; gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

2.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bilgi verir.

2.3

Kullanılan makine, cihaz ve donanıma özel olarak ilgili ve gerekli acil durum prosedürlerini uygular.

2.4

Acil durumlarda uygulanması gereken doğru çıkış veya kaçış talimatlarını açıklar.

2.5

Elektrik çarpması durumlarında gerekli işlemleri uygular.

3.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri doğru bir şekilde saptar

3.2

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar

4.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemleri hakkında doğru ve güncel bilgi sahibidir

4.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden doğru şekilde ayrıştırır.

4.3

Tehlikeli ve zararlı atıkların gerekli önlemlerini alarak geçici depolamasını sağlar.

4.4

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulması için gerekli yöntemleri uygular.

4.5

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemelerin kendi ve diğer çalışanlar tarafından neden kullanılması gerektiğini açıklar

4.6

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım ve malzemeyi hazır bulundurur

5.1

Periyodik bakımı yapılacak olan donanımın topraklanma gereksinimlerini açıklar

5.2

Topraklama yapılacak donanımı uygun ölçme aleti ile kontrol eder ve yükün isteka ile boşaltılmasını sağlar.

5.3

Topraklama standartlarını sıralar, uygun elektriksel bağlantıların yapılmasını sağlar ve bu işlemlere nezaret eder.

5.4

Statik elektrik risklerine karşı nasıl topraklama yapılacağını açıklar.

5.5

Bakım süresince topraklamanın sürekliliğini sağlar.

A2: Kalite Yönetim Sistemi birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre uygulanacak kalite gerekliliklerini uygular.

1.2

Kalite gerekliliklerine göre uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları açıklar.

1.3

İşlem yaptığı ekipman, panolar ve makinelerin kalite gerekliliklerini ve uygun çalışma koşullarını sıralar.

2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular

2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri doğru olarak uygular

2.3

İşe özel kalite şartlarını bilir ve uygular

2.4

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doğru şekilde doldurulmasını sağlar.

3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme işlemlerinde uygulanacak yöntemleri listeler

3.2

Kullandığı makine ve cihazların uygunluğunu denetler

3.3

Üzerinde işlem yapılan gövde kısımlarının gerekli standartlara uygunluğunu denetler.

A3: Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme birimi teorik sınavı

A3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

Sorumluluğu altında yürütülecek olan çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma sahasını denetler.

1.4

Sorumluluk ve yetki alanları dahilinde gerekli düzenlemeleri yaptırır, amirlerine bilgi verir.

2.1

Gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli olan donanım ve cihazlara ilişkin standart ve normları doğru olarak uygular.

2.3

Sorumluluğu altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işe uygun donanım ve cihaz kullanımını sağlar.

2.4

Donanım ve cihazların periyodik bakımlarının görevleri arasında olduğunun farkındadır.

2.5

Donanım ve cihazların fiziki durumlarını, bozulma ve arızaları, kullanım ömürlerini takip eder, gerekli onarım ve yenilemelerin yapılmasını sağlar

3.1

Gerçekleştirilecek faaliyetlere uygun çalışma ekibinin oluşturulmasını sağlar.

3.2

Üretim planına uygun iş organizasyonu yapar.

3.3

Yönetsel görev ve sorumluluklarını listeler.

3.4

Vardiyaları düzenler, vardiya değişimlerine nezaret eder

3.5

Sorumluluğu altında çalışanların çalışma ve performanslarını izler, mesleki gelişimlerine destek verir

3.6

Gerçekleştirilen faaliyetler boyunca iş talimatlarında belirtilen şekilde kalite gerekliliklerinin kontrollerini yapar

3.7

Ani duruş, arıza ve acil durumlarda izlenecek olan prosedürleri bilir, gerektiğinde uygulanmasını sağlar.

4.2

Gerçekleştirecek faaliyetlerde karşılaşılması muhtemel teknik sorunları sıralar, çalışma ekibini bilgilendirir.

4.3

Gerçekleştirecek faaliyetlerde kullanılacak sarf malzemelerini listeler, temin edilmelerinde izlenecek prosedürlere nezaret eder.

B1: Elektriksel Arızaların Onarımı birimi teorik sınavı

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.3

Makine, cihaz veya üretim sahasına özel olarak belirlenmiş arıza tespit prosedürlerini bilir, gerekli teknik inceleme ve lokalizasyonları yaparak arıza kaynağını tespit eder.

2.2

Arızaya müdahale için gerekli demontaj, sökme işlemlerinin teknik talimatlara uygun yapılmasını sağlar.

2.5

Enerji kaynaklarının devreden çıkarılması, yedek enerji kaynaklarının devreye alınması gibi manevraları gerçekleştirir

3.1

Tespit edilen arızanın giderilmesi için gerekli yöntem, cihaz ve teknik çalışma ekibini belirler.

3.2

Arızanın giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini koordine eder

3.4

Arıza gidermeye ilişkin gerekli teknik faaliyetleri gerçekleştirir, teknik çalışma ekibinin faaliyetlerine nezaret eder.

3.5

Yetki ve sorumlulukları dışında kalan durumlara müdahale edecek birim ve amirlerini sıralar, gerekli koordinasyonu sağlar.

3.6

Arızaya müdahale sonrası gerekli montaj, birleştirme işlemlerinin teknik talimatlara uygun yapılmasını sağlar.

3.7

Arıza giderme sonrası işlem gören makine, cihaz veya üretim sahasında gerekli tüm elektriksel koruma tedbirlerinin alınmasını sağlar.

B3: Planlı Bakım İşlemleri birimi teorik sınavı

B3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

İşletme dahilinde gerçekleştirilecek bakım faaliyetlerinin planlamasına destek verir.

1.2

Bakım işlemlerinin gerçekleşeceği birim amirlerine bilgi verir.

2.3

Koruyucu önleyici bakım prosedürlerini uygular

2.5

Bakım sonuçlarına göre çalışması sakıncalı makine ve cihazlar için yapılacak işlemleri uygular

3.1

Planlı bakım yapılan makine/cihazın operatöründen, bakım sonrası çalışma verimine ilişkin bilgi alır.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir.

Performans sınav süreleri

· A1 meslek birimi için performans sınavı 15 dakika olup geçme notu %70 puandır

· A2 meslek birimi için performans sınavı 15 dakika olup geçme notu %70 puandır

· A3 meslek birimi için performans sınavı 20 dakika olup geçme notu %70 puandır

· B1 meslek birimi için performans sınavı 50 dakika olup geçme notu %70 puandır.

· B3 meslek birimi için performans sınavı 40 dakika olup geçme notu %70 puandır.

Sınav toplam süresi 140 dakikadır.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri birimi performans sınavı

A1 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

Yapılan iş ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki güncel ve geçerli normları doğru olarak uygular

*1.4

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları ve kullanım özelliklerini tanır

*2.1

Tehlike durumlarını doğru şekilde saptar; gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

2.3

Kullanılan makine, cihaz ve donanıma özel olarak ilgili ve gerekli acil durum prosedürlerini uygular.

3.2

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar

4.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden doğru şekilde ayrıştırır.

4.3

Tehlikeli ve zararlı atıkların gerekli önlemlerini alarak geçici depolamasını sağlar.

4.4

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulması için gerekli yöntemleri uygular.

5.2

Topraklama yapılacak donanımı uygun ölçme aleti ile kontrol eder ve yükün isteka ile boşaltılmasını sağlar.

5.3

Topraklama standartlarını sıralar, uygun elektriksel bağlantıların yapılmasını sağlar ve bu işlemlere nezaret eder.

5.5

Bakım süresince topraklamanın sürekliliğini sağlar.

A2: Kalite Yönetim Sistemi birimi performans sınavı

A2 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre uygulanacak kalite gerekliliklerini uygular.

2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular

2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri doğru olarak uygular

2.3

İşe özel kalite şartlarını bilir ve uygular

*2.4

Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doğru şekilde doldurulmasını sağlar.

*3.2

Kullandığı makine ve cihazların uygunluğunu denetler

3.3

Üzerinde işlem yapılan gövde kısımlarının gerekli standartlara uygunluğunu denetler.

A3: Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme birimi performans sınavı

A3 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

Sorumluluğu altında yürütülecek olan çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma sahasını denetler.

1.2

Çalışma sahasının, gerçekleştirilecek faaliyetlere uygun hale getirilmesini organize eder.

1.3

Gerçekleştirilen çalışmalar süresince çalışmalara elektriksel gereksinimler ve İSG kuralları yönünden nezaret eder.

1.4

Sorumluluk ve yetki alanları dahilinde gerekli düzenlemeleri yaptırır, amirlerine bilgi verir.

*2.2

Donanım ve cihazların fonksiyonel kontrollerini uygun periyotlarda yapar.

2.3

Sorumluluğu altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işe uygun donanım ve cihaz kullanımını sağlar.

*2.5

Donanım ve cihazların fiziki durumlarını, bozulma ve arızaları, kullanım ömürlerini takip eder, gerekli onarım ve yenilemelerin yapılmasını sağlar

3.6

Gerçekleştirilen faaliyetler boyunca iş talimatlarında belirtilen şekilde kalite gerekliliklerinin kontrollerini yapar

3.7

Ani duruş, arıza ve acil durumlarda izlenecek olan prosedürleri bilir, gerektiğinde uygulanmasını sağlar.

3.8

Amirleri tarafından istenen takip ve raporlamaları ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleştirebilir.

*4.1

Kurulum veya bakım-onarım yapılacak olan makine, cihaz ya da sistemin teknik özelliklerini belirten dokümanları inceler.

4.2

Gerçekleştirecek faaliyetlerde karşılaşılması muhtemel teknik sorunları sıralar, çalışma ekibini bilgilendirir.

4.3

Gerçekleştirecek faaliyetlerde kullanılacak sarf malzemelerini listeler, temin edilmelerinde izlenecek prosedürlere nezaret eder.

*4.4

Gerçekleştirecek faaliyetlerde kullanılacak sarf malzemelerini listeler, temin edilmelerinde izlenecek prosedürlere nezaret eder.

4.5

Çalışma sahasında gerçekleştirilmiş olan hazırlık faaliyetlerini denetler, eksiklerin giderilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

4.6

Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin öncesi ve sonrasında çalışma sahası ve ilgili donanım ve cihazların gerekli temizliklerinin yapılmasını sağlar.

B1: Elektriksel Arızaların Onarımı birimi performans sınavı

B1 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.1

Gerekli donanım, cihaz ve sarf malzemeleri ile çalışma ekibini toplar ve arıza mahalline getirilmesine nezaret eder

*1.2

Arıza tespiti için gerekli akım, gerilim, direnç değerlerinin standartlarını bilir, gerekli ölçümlerinin uygun cihaz ile yapılmasını sağlar

1.3

Makine, cihaz veya üretim sahasına özel olarak belirlenmiş arıza tespit prosedürlerini bilir, gerekli teknik inceleme ve lokalizasyonları yaparak arıza kaynağını tespit eder.

1.4

Arıza tespiti ve gerekli tüm durumlarda ilgili ünite ve birimlerle iletişim prosedürlerini uygular.

2.1

Tespit edilen arızanın bulunduğu birimden sorumlu olan operatörden gerekli teknik bilgileri alır

*2.2

Arızaya müdahale için gerekli demontaj, sökme işlemlerinin teknik talimatlara uygun yapılmasını sağlar.

2.3

Arızalı bölgede elektrik kaçağı ve kısa devre gibi sorunlara karşı gerçekleştirilmesi gereken yalıtım ve koruma tedbirlerini alır

*2.4

Arıza müdahalesi için gerekli enerji kesintilerini tespit eder, kesintilere ilişkin işyeri prosedürlerini uygular

2.6

Müdahale yetkisi dahilindeki arıza çeşitlerini ve yetkilerini aşan durumları bilir, ilgili tüm gelişmelere ilişkin amirlerini işletme iletişim kuralları içinde bilgilendirir.

3.1

Tespit edilen arızanın giderilmesi için gerekli yöntem, cihaz ve teknik çalışma ekibini belirler.

3.2

Arızanın giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini koordine eder

3.3

Arızası giderilemeyecek parça ve cihazların değişimine ilişkin prosedürü uygular.

3.4

Arıza gidermeye ilişkin gerekli teknik faaliyetleri gerçekleştirir, teknik çalışma ekibinin faaliyetlerine nezaret eder.

3.5

Yetki ve sorumlulukları dışında kalan durumlara müdahale edecek birim ve amirlerini sıralar, gerekli koordinasyonu sağlar.

B3: Planlı Bakım İşlemleri birimi performans sınavı

B3 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

1.3

Bakım işlemlerine nezaret eder, kayıt tutar.

*2.1

Makine ve cihazlar üzerinde gerçekleştirilecek planlı bakım işlemlerini yapar, yapımına nezaret eder.

2.2

Bakım yapılacak parça ve bölümlerin markalama işlemlerini gerçekleştirir.

2.3

Koruyucu önleyici bakım prosedürlerini uygular

*2.4

Makine ve cihazlarda bulunan sıvıların ölçüm, kontrol ve analizlerini teknik talimatlara uygun olarak yapar.

3.1

Planlı bakım yapılan makine/cihazın operatöründen, bakım sonrası çalışma verimine ilişkin bilgi alır.

3.2

Planlı bakım yapılan makine/cihazın operatörü nezaretinde kontrol/denetim yapar.

3.3

Kontrol/denetim sonrası tespit ettiği arızaları giderir, giderilmesini sağlar