11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

(Rev.02 22.03.2017)

Meslek Tanımı: Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3); İş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre kurallarına uygun olarak binaların Isıtma ve doğalgaz iç tesisat yapımını üstlenen nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizde ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesine sahip olacaksınız.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesinde hangi birimler var?

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

· 11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

· 11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

A1 birimi zorunlu olup, B1 ve B2 seçmeli birimlerinden aday tarafından seçilen birim yada birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için 45 dakikadır. B1 ve B2 meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG.2

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurmayı açıklar.

BG.3

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri tarif eder.

BG.4

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları açıklar

BG.5

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere nasıl önlem alacağını tarif eder.

BG.6

Cihaza özel acil durum prosedürlerinin uygulanmasını açıklar.

BG.7

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürleri tarif eder

BG.8

Çalışma alanında karşılaşacağı çevresel riskleri tanımlar.

BG.9

Çevresel risklerin (yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli şekilde tutulması vb.) azaltılmasını tarif eder

BG.10

Proseslerde saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

BG11

İş için uygun çalışma alanı özelliklerini tanımlar.

  • B1: Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapmayı tarif eder.

BG.2

Kesme sonrası oluşan çapakları temizlemeyi tarif eder.

BG.3

Birleştirme metoduna göre ekipman seçmeyi açıklar.

BG.4

Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlamayı tarif eder.

BG.5

Boru çapına uygun kelepçe veya konsol seçimini açıklar.

BG.6

Geçiş yapılacak döşemenin ve/veya duvarın özelliklerini açıklar.

BG.7

Boru çapına uygun delik açmayı tarif eder.

BG.8

Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen uygun malzeme ile yalıtımı sağlamayı açıklar.

BG.9

Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uymayı tarif eder.

BG.10

Cihazın doğal gaz tesisatı bağlantılarında uygun ebatlarda esnek bağlantı elemanı kullanmayı tarif eder.

BG11

Hermetik baca montajı yaparken montaj kılavuzundaki kurallara uymayı tarif eder

BG12

Standartlarda belirtilen test sürecinde ölçü aletini gözlemlemeyi açıklar.

BG13

Sistem bağlantılarını kontrol etmeyi açıklar.

BG14

Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapmayı tarif eder.

BG15

Arızanın sebebini belirlemeyi tarif eder.

BG16

Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirlemeyi açıklar.

  • B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarım ı

B2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapmayı tarif eder

BG.2

Birleştirme metoduna göre ekipman seçimini açıklar.

BG.3

Gerektiğinde uygun ölçülerde kanal açmayı tarif eder.

BG.4

Şap altı uygulamalarda ezilmeye karşı gerekli tedbirleri almayı açıklar

BG.5

Cihaz ile tesisat bağlantılarını, montaj kataloğuna uygun olarak yapmayı tarif eder.

BG.6

Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uymayı tarif eder.

BG.7

Drenaj bağlantılarını pis su toplama giderine vermeyi tarif eder.

BG.8

Sistem bağlantılarını kontrol etmeyi açıklar

BG.9

Sisteme yeterli basınçta akışkan basarak uygun metotla kontrol etmeyi açıklar.

BG.10

Akışkan basıncının, işletme basınç değerine ulaşmasını sağlamayı açıklar.

BG11

Pompanın basma yönünü kontrol etmeyi açıklar

BG12

Vanaların bağlantı konumları ve yönünün doğru olup olmadığını kontrol etmeyi açıklar.

BG13

Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapmayı açıklar

BG14

Sistemde oluşabilecek havayı tahliye etmeyi açıklar.

BG15

Filtrelerin kirlilik ve bozulma (aşınma) kontrolünü yapmayı açıklar.

BG16

Kirli filtrelerin temizliğini yapmayı açıklar

BG17

Bozulmuş (aşınmış) filtreleri yenisiyle değiştirmeyi açıklar

BG18

Sistemi çalıştırarak, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi açıklar

BG19

Arızanın sebebini belirler

BG20

Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirler

BG21

Sistemin doğru çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edeceğini açıklar

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için 45 dakikadır.

B1: Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapar.

BY.2

Projeye uygun şekilde ölçüm yapar.

*BY.3

Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar.

BY.4

Belirlenen noktalardan boruyu keser.

BY.5

Birleştirme noktalarını temizler.

*BY.6

Diş açılması gereken malzemeye standartlara uygun diş açar.

*BY.7

Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar

BY.8

Boru çapına uygun kelepçeyi seçer

BY.9

Uygun elemanları kullanarak sıva üstü montaj yapar.

BY.10

Boru çapına uygun delik deleceği bölgeyi işaretler

BY.11

Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uygun olarak esnek bağlantı elemanını cihaza montajlamak üzere hazırlar.

BY.12

Standartlarda belirtilen test sürecinde ölçü aletini gözlemler

*BY.13

Sistem bağlantılarını kontrol eder

BY.14

Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapar.

BY.15

Sızdırmazlık elemanlarının değişimlerini yapar.

BY.16

Arızanın sebebini belirler

BY.17

Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirleyerek arızayı giderir

*BY.18

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.19

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir

*BY.20

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.21

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.22

İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

*BY.23

Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

B2: Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarım ı

B2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem belirleme markalamalarını yapar.

BY.2

Birleştirmede eksen sapmalarını engeller

*BY.3

Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar

BY.4

Montaj işlemini gerçekleştirir.

BY.5

Cihaz ile tesisat bağlantılarını, montaj kataloguna uygun olarak yapar

BY.6

Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uyar.

BY.7

Test için standartlara uygun miktarda akışkanı tesisata doldurur

*BY.8

Sistem bağlantılarını kontrol eder.

BY.9

Sisteme yeterli basınçta akışkan basarak uygun metotla kontrol eder.

BY.10

Akışkan basıncının, işletme basınç değerine ulaşmasını sağlar

BY.11

Pompanın basma yönünü kontrol eder

BY.12

Vanaların bağlantı konumları ve yönünün doğru olup olmadığını kontrol eder.

*BY.13

Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapar.

BY.14

Sistemde oluşabilecek havayı tahliye eder.

BY.15

Filtrelerin kirlilik ve bozulma (aşınma) kontrolünü yapar

BY.16

Kirli filtrelerin temizliğini yapar.

BY.17

Bozulmuş (aşınmış) filtreleri yenisiyle değiştirir

BY.18

Sistemi çalıştırarak, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder

BY.19

Arızanın sebebini belirler.

BY.20

Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirleyerek arızayı giderir.

BY.21

Sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

*BY.22

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.23

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.24

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.25

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

BY.26

İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

*BY.27

Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.