10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.03 17/01/2018 )

Meslek Tanımı: Makine Bakımcı (Seviye 3); İş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre kurallarına uygun olarak mekanik bakım işlerinin yapımını üstlenen nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Makine Bakımcı personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Makine Bakımcı (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Makine Bakımcı (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

· 10UY0002-3//B1 Önleyici Bakım

  • 10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım

A1 birimi zorunlu olup, B1 ve B2 seçmeli birimlerinden aday tarafından seçilen birim ya da birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Makine Bakımcı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1 birimi için 60 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır. B1 ve B2 meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Makine Bakımcı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar.

BG.2

Yapılan işe ve işyerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar.

BG.3

İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

BG.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları ile kilitleme ve etiketleme sistemlerini nasıl yerleştireceğini tarif eder.

BG.5

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

BG.6

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

BG.7

Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder.

BG.8

Makineye özel acil durum prosedürlerini açıklar.

BG.9

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar.

BG.10

Çevresel risklerin neler olduğunu açıklar.

BG.11

Çevresel risklerin nasıl azaltılacağını tarif eder.

BG.12

Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

BG.13

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme süreçlerini sıralar

BG.14

Bakım işlerinde kalite gerekliliklerinin ne olduğunu açıklar.

BG.15

Bakım işlerinde kalite sağlama tekniklerini açıklar.

BG.16

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları açıklar.

  • B1: Önleyici Bakım

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.2

Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.3

Ses, sıcaklık, koku ve kirlilik gibi kontrol edilmesi gereken olumsuzlukları listeler.

BG.4

Çalışma ortamının İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.5

Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.6

Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.7

Yapılacak bakım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.8

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.9

İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.10

Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG.11

Bakım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG.12

Makinelerin yağlanması gereken parçalarını sıralar.

BG.13

Yağ çeşitlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

BG.14

Makinelerde gevşeme kontrolü yapılması gereken parça ve bağlantıları sıralar.

BG.15

Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik işlemlerini açıklar.

BG.16

Koruyucu bakım faaliyetleri içinde yer alan temizlik malzemelerini sıralar.

BG.17

Yağ değiştirme için gerekli işlemleri açıklar.

BG.18

Filtre, sızdırmazlık elemanları, rulman ve kayışların kullanım alanlarını ve çeşitlerini sıralar.

BG.19

Çalışma ömrü süreli olan sarf malzemelerini sıralar.

BG.20

Değiştirilen parçalarda yapılması gereken ayar işlemlerini sıralar.

BG.21

Makinelerde gerçekleştirilen basit ayar işlemlerini açıklar.

BG.22

Makine operatörüne vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.23

İlgili amirine vereceği bakım bilgisini açıklar.

BG.24

Kontrol kartlarına işlenecek bakım işlemlerini açıklar.

  • B2 Düzeltici Bakım

B2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Malzeme, araç ve gereçlerin İSG açısından uygunluk kriterlerini açıklar.

BG.2

Makinelerin çalıştığı ortamda iş güvenliğini etkileyecek olumsuzlukları tanımlar.

BG.3

Ses, sıcaklık, koku ve kirlilik gibi kontrol edilmesi gereken olumsuzlukları listeler.

BG.4

Çalışma ortamının güvenlik kriterlerini açıklar.

BG.5

Makinenin temel çalışma prensiplerini ve teknolojisini açıklar.

BG.6

Makinelerin yedek parça ve sarf malzemelerinin temel özelliklerini açıklar.

BG.7

Yapılacak onarım çalışması için gerekli sarf malzemelerini listeler.

BG.8

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları listeler.

BG.9

İşlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini listeler.

BG.10

Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin kontrol adımlarını açıklar.

BG11

Onarım faaliyetleri öncesi elektrik, su, basınçlı hava, buhar ve gaz tesisatlarının bağlantıları üzerinde gerçekleştireceği işlemleri sıralar.

BG12

Sızdırmazlık elemanlarının çeşitlerini sıralar.

BG13

Makinelerde yer alan mekanik aksamları açıklar.

BG14

Mekanik arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parçaları sıralar.

BG15

Makine operatörüne vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG16

İlgili amirine vereceği onarım bilgisini açıklar.

BG17

Makine bakım kontrol kartlarına işlenecek bilgiyi açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri B1 birimi için 60 dakika, B2 birimi için 30 dakikadır

B1: Önleyici Bakım

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.2

Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.3

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.4

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.5

Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.6

Bakımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.7

Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.8

Bakımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.9

Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

BY.10

Gevşemesi muhtemel parçaları ve bağlantıları kontrol ederek sıkma işlemini gerçekleştirir.

*BY.11

Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.12

Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

BY.13

Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

*BY.14

Filtreyi değiştirir.

BY.15

Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.16

Kayışı değiştirir.

*BY.17

Rulmanı değiştirir.

*BY.18

Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

BY.19

Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.20

Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.21

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.22

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.23

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2: Düzeltici Bakım

B2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Makinelerin temel çalışma prensiplerini inceler.

BY.2

Makineye ait katalogları inceleyerek detay resimlerinden makine elemanlarını tanır.

BY.3

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışmalara uygun olarak hazırlar.

BY.4

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.5

Belirlenen işleme göre ölçü ve kontrol aletlerini hazırlar.

BY.6

Onarımı yapılacak makinenin güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

BY.7

Makine ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

BY.8

Onarımı yapılacak makine veya çalışma alanı ile ilgili irtibatlı olabilecek tüm tesisat bağlantılarını kapatır veya kontrol altına alır.

*BY.9

Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

BY.10

Mikrometre, kumpas ve uygun ölçü aletlerini kullanarak gerekli ölçümleri yapar.

*BY.11

Yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

BY.12

Değişen ve ayar gerektiren parçaların ayarlarını yaparak istenen şekilde çalışmalarını sağlar.

*BY.13

Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

*BY.14

Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

*BY.15

Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

*BY.16

Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

BY.17

Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.18

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.19

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.20

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.