14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ (Seviye 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.01 09/10/2019 )

Meslek Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, iş parçasını işleyip ölçü kontrolü yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin NC/CNC Tezgah İşçisi personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

  • 14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri
  • 14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri

A1 birimi zorunlu, B1 ve B2 birimleri seçmelidir. Zorunlu birim ve aday tarafından seçilen birim başarılması gereken meslek bileşenleridir.

NC/CNC Tezgah İşçisi belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 ve B2 birimleri için 45 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek NC/CNC Tezgah İşçisi belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.12

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.13

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

BG.15

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.17

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.18

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.19

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.20

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.21

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.22

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.23

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • B1: Tornalama İşlemleri

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar.

BG.2

İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri açıklar.

BG.3

Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

BG.4

İş emrinin içeriğini açıklar.

BG.5

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

BG.6

Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

BG.7

Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar.

BG.8

Parçalar üzerinde oluşabilecek uygunsuzlukları açıklar.

BG.9

Parçanın sıfır noktasını açıklar.

BG.10

Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

BG.11

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını sıralar.

BG.12

Torna tezgâhını çalıştırma ve durdurma yöntemlerini açıklar.

BG.13

İş parçasını torna tezgâhında işleme metotlarını açıklar.

BG.14

Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarının kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.15

İmal ettiği parçalarda oluşabilecek kusurları açıklar.

BG.16

İmal ettiği parçaların sevk ve raporlama yöntemlerini açıklar.

BG.17

Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını sağlama yöntemlerini açıklar.

BG.18

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

BG.19

Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

BG.20

Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

B2: Frezeleme İşlemleri

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar.

BG.2

İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri açıklar.

BG.3

Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

BG.4

İş emrinin içeriğini açıklar.

BG.5

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

BG.6

Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar.

BG.7

Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini belirler.

BG.8

Parçanın sıfır noktasını açıklar.

BG.9

Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar.

BG.10

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını sıralar.

BG.11

Freze tezgâhını çalıştırma ve durdurma yöntemlerini açıklar.

BG.12

İş parçasını freze tezgâhında işleme metotlarını açıklar.

BG.13

Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarının kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.14

İmal ettiği parçalarda oluşabilecek kusurları açıklar.

BG.15

İmal ettiği parçaların sevk ve raporlama yöntemlerini açıklar.

BG.16

Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını sağlama yöntemlerini açıklar.

BG.17

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

BG.18

Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

BG.19

Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 ve B2 birimleri için 45 dakikadır.

B1 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

BY.2

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.3

Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

BY.4

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

BY.5

Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit eder.

BY.6

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

BY.7

İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

BY.8

Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

BY.9

Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.

*BY.10

Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.11

Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

BY.12

Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

BY.13

Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açar ve kapatır.

BY.14

Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

BY.15

Kontrol tuşlarını kullanarak devir sayısını ayarlar.

*BY.16

İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

*BY.17

İş parçasının referans noktasını ayarlar.

BY.18

Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar

*BY.19

İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

BY.20

Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

BY.21

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

BY.22

Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

BY.23

İş parçasını işlemek için NC/CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

*BY.24

Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular

*BY.25

Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.26

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

BY.27

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

BY.28

İşlemi tamamlanan parçaların talimatlara uygunluğunu kontrol eder.

BY.29

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

BY.30

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

BY.31

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

*BY.32

Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.33

Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular

BY.34

Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu kontrol eder.

*BY.35

İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.36

Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

BY.37

Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

BY.38

Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

BY.39

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

BY.40

Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

*BY.41

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.42

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.43

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

BY.2

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.3

Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

BY.4

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

BY.5

Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit eder.

BY.6

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

BY.7

İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

BY.8

Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

BY.9

Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.

*BY.10

Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.11

Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

BY.12

Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

BY.13

Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açar ve kapatır.

BY.14

Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

BY.15

Kontrol tuşlarını kullanarak devir sayısını ayarlar.

*BY.16

İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

*BY.17

İş parçasının referans noktasını ayarlar.

BY.18

Belirlenen yönteme göre uygun bağlama aparatını hazırlar

*BY.19

İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

BY.20

Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

BY.21

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

BY.22

Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

BY.23

İş parçasını işlemek için NC/CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

*BY.24

Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular

*BY.25

Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.26

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

BY.27

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

BY.28

İşlemi tamamlanan parçaların talimatlara uygunluğunu kontrol eder.

BY.29

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

BY.30

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

BY.31

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

*BY.32

Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.33

Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular

BY.34

Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu kontrol eder.

*BY.35

İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.36

Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

BY.37

Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

BY.38

Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.

BY.39

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

BY.40

Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

*BY.41

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.42

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.43

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.