17UY0296-3– Kasiyer (Rev 0 12.04.2017)

Meslek Tanımı:

Belgelendirme Kapsamı: Ticari olarak tescil edilmiş bir firmanın kasa sorumluluğunu üstlenen kasiyer için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Kasiyer (Seviye 3) belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Kasiyer (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Kasiyer (seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

Kasiyer (seviye 3) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri

17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

A1, A2 ve A3 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Kasiyer belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 23 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için 41 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A3 meslek birim için 11 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· A3 meslek birimi için performans sınavı gerçekleşecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Kasiyer (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1.5 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 23 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Çalışma ortamında bulunması gereken sağlık ve güvenlik işaretlerini tanımlar

BG.2

Kullandığı malzeme ve ekipmanla ilgili temizlik aşamalarını açıklar.

BG.3

İş kazası risklerine karşı çalışma ortamında alınması gereken İSG önlemlerini açıklar.

BG.4

Çalışmaya hazırlık sürecinde uygulanması gereken İSG önlemlerini açıklar.

BG.5

İş süreçlerinde uyulması gereken İSG kurallarını açıklar.

BG.6

İşyerinde uygulanması gereken acil durum önlemlerini açıklar.

BG.7

Acil durumlarda yapması gereken faaliyetleri (acil durum ekip çalışmalarına katılma, verilen görevleri yerine getirme, acil durumlarda ilgili birimi bilgilendirme, müdahalelere iştirak etme, ilk yardım personelini bilgilendirme) açıklar.

BG.8

Acil durumlarda tahliye kural ve yöntemlerini açıklar.

BG.9

Çalışma esnasında uygulaması gereken temel çevre ve gıda güvenliği önlemlerini açıklar.

BG.10

Çalışma ortamında temizlik ve düzenin sağlanmasına ilişkin adımları açıklar.

BG.11

Kullandığı ekipmanın güvenliğini sağlamakla ilgili talimatları açıklar.

BG.12

Kullandığı ekipmanın yaratacağı olası risklere karşı alması gereken önlemleri açıklar.

BG.13

Kasanın temel özellik ve ekipmanını (bilgilendirme mesajlarını kontrol etme, kasa ekipmanlarını değiştirme) tanımlar.

BG.14

Kasa kullanımı sırasında oluşacak aksaklıklarla ilgili izlenecek adımları açıklar.

BG.15

Satış ve tahsilat işlemleri esnasında uygulaması gereken çalışma alanı güvenlik kurallarını açıklar.

BG.16

Satış ve tahsilat işlemleri esnasında, kasa kullanımıyla ilgili uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini açıklar.

BG.17

İşyeri emniyet ve güvenlik talimatları gereği, satış ve tahsilat işlemleri sonrasında yapması gereken işlemleri açıklar.

BG.18

İşyeri yönetim sistemlerine göre satış süreçleriyle ilgili tutması gereken kayıtları listeler.

BG.19

Satış süreçleriyle ilgili iç ve dış denetimlerde sorumluluklarının neler olduğunu açıklar.

BG.20

Satış işlemleri esnasında, işyeri kalite yönetim talimatlarını nasıl uygulayacağını açıklar.

BG.21

Kalite denetimleri sonrasında satış süreçleriyle ilgili gerekli iyileştirmelerin nasıl yapılacağını açıklar

BG.22

Kasa işlemlerinde kullanılan bilgi teknolojileri sisteminin temel özelliklerini açıklar.

BG.23

Bilgi teknolojileri sistemlerini işinde nasıl kullanacağını açıklar.

A2: Kasa İşlemleri birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 41 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Kasanın nakit ihtiyacı ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.

BG.2

Kasada biriken nakitle ilgili yapılması gereken işlemleri açıklar.

BG.3

Kasayı satışa hazırlamak için temin etmesi gereken malzemeleri listeler.

BG.4

Satış sürecinde müşteriye aktarılması gereken mesajları (kampanya, promosyon, indirim bilgileri gibi) açıklar.

BG.5

İşletmenin yeni ürün ve uygulamalarını nasıl takip edeceğini açıklar.

BG.6

Kasa açılış işlem adımlarını listeler.

BG.7

Kasa aktivasyonunun nasıl yapıldığını açıklar.

BG.8

Kasa ve POS cihazlarının nasıl güncellendiğini açıklar.

BG.9

Sözlü iletişimin temel kurallarını açıklar.

BG.10

Beden diliyle ilgili temel prensipleri açıklar.

BG.11

Temel ikna tekniklerini açıklar.

BG.12

Aktif dinleme yöntemlerini açıklar.

BG.13

Satış işlemi sonunda müşteriye teslim edilmesi gereken belge türlerini açıklar.

BG.14

Satış süreçleriyle ilgili vergi mevzuatını temel düzeyde açıklar.

BG.15

Ürünlerin satışa uygunluğuyla ilgili temel mevzuatı açıklar.

BG.16

Satış süreciyle ilgili vergi mevzuatının gereklerini nasıl uygulayacağını açıklar.

BG.17

Temel KDV düzenlemesiyle ilgili uyması gereken kriterleri açıklar.

BG.18

Satış belgesi (fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası gibi) iptalinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

BG.19

Ürün barkod okutma sürecini açıklar.

BG.20

Satışı sonlandırmadan önce müşteriye ne tür bilgilendirmeler yapılması gerektiğini açıklar.

BG.21

Kampanyalar, promosyonlar ve önerisel satışlar hakkında müşterileri bilgilendirme yöntemlerini açıklar.

BG.22

Kasada fiyat farkı tespit edilmesi durumunda izlenmesi gereken adımları açıklar.

BG.23

Müşterinin tercih edebileceği temel ödeme yöntemlerini açıklar.

BG.24

Ürün ve belge iptal sürecinin adımlarını sıralar.

BG.25

Ürün iade sürecinin adımlarını açıklar.

BG.26

Ürün değişim sürecinin adımlarını açıklar.

BG.27

Ürün iade ve değişim işlemleri sonunda düzenlenmesi gereken belgeleri listeler.

BG.28

Nakit tahsilat işlem adımlarını açıklar.

BG.29

Kartla tahsilat işlem adımlarını açıklar.

BG.30

Kredi kartıyla tahsilatta, işlem güvenlik adımlarını açıklar.

BG.31

Dövizle ödeme işlem adımlarını açıklar.

BG.32

Banka kartıyla tahsilât işlem adımlarını açıklar.

BG.33

Hediye çeki gibi alternatif ödeme araçlarıyla tahsilât işlem adımlarını açıklar.

BG.34

Satışı sonlandırma sürecinin işlem adımlarını açıklar.

BG.35

Satış sonunda düzenlenmesi gereken belgeleri tanımlar.

BG.36

POS cihazıyla alınan rapor türlerini sıralar.

BG.37

POS cihazıyla ayrıntılı rapor, işlem dökümü ve gün sonu raporlarının nasıl alındığını açıklar.

BG.38

Yazar kasa ve benzeri cihazlarda ara ve kapanış raporunun nasıl alındığını açıklar.

BG.39

Kasa kapama işlem adımlarını açıklar.

BG.40

Kasanın açık veya fazla vermesinin nedenlerini açıklar.

BG.41

Ödeme belgelerinin nasıl kontrol edileceğini açıklar.

A3: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim birimi teorik sınavı

A3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 11 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş planı oluşturma ve takip etme aşamalarını açıklar.

BG.2

Bilgi paylaşımı ve takım çalışmasının temel ilkelerini açıklar.

BG.3

Önerisel satışla ilgili hazırlık aşamalarını açıklar.

BG.4

Veri toplama, arşivleme ve veri güvenliğinin temel kriterlerini açıklar

BG.5

Envanter sayımının nasıl yapıldığını açıklar.

BG.6

Fiyat etiketi/afiş basımının nasıl yapıldığını açıklar.

BG.7

Aktif dinlemenin temel aşamalarını açıklar.

BG.8

Problem çözme yaklaşımlarını ve adımlarını açıklar.

BG.9

Bireysel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları (eğitim ihtiyacını belirleme, ilgili birimden talepte bulunma, eğitimlere katılma ve benzeri) tanımlar.

BG.10

İşi ve mesleğiyle ilgili yenilikleri (mevzuat değişiklikleri, sektörel gelişmeler, iş yapma şeklindeki değişiklikler ve benzeri) hangi kaynaklardan nasıl takip edeceğini açıklar.

BG.11

Ekip arkadaşlarının mesleki gelişimine yönelik eğitim çalışmalarını (işle ilgili bilgi ve deneyimleri aktarma, iş talimatları hakkında bilgi verme, iş başında uygulamalı eğitim ve benzeri) tanımlar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Kasa işlemleri birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren kasa işlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik (BY)

*BY.1

Müşteriyi iş yeri kalite standartları ve müşteri memnuniyeti ilkelerine uygun şekilde karşılar.

BY.2

Satış belgelerini müşterinin talebi ve vergi usul kanununa uygun şekilde düzenler.

*BY.3

Ürünleri uygun şekilde kontrol ederek barkodlarını okutur.

*BY.4

Barkod okutma esnasında ürünün uygunluğunu (ambalajının düzgün olması, ayıplı mal olmaması, gıda güvenliğine uygun olması ve benzeri) kontrol eder.

*BY.5

Barkod ile ürünün tutarlığını kontrol eder.

BY.6

Uygun iletişim tekniklerini kullanarak, müşteriyi güncel promosyon ve kampanyalar hakkında bilgilendirir.

*BY.7

Müşterinin satın alma eğilimlerini dikkate alarak önerisel satış yapar.

BY.8

İşletme yönetmelikleri ve vergi mevzuatına uygun şekilde ürün ve belge iptalini yapar.

*BY.9

İşlem güvenliği ve vergi mevzuatına uygun şekilde satış tutarını nakit tahsil eder.

*BY.10

İşlem güvenliği ve vergi mevzuatına uygun şekilde satış tutarını kartla tahsil eder.

BY.11

İşlem güvenliği ve vergi mevzuatına uygun şekilde satış tutarını döviz olarak tahsil eder.

BY.12

İşlem güvenliği ve vergi mevzuatına uygun şekilde satış tutarını banka kartı ile tahsil eder.

BY.13

İşlem güvenliği ve vergi mevzuatına uygun şekilde satış tutarını hediye çeki ve benzeri alternatif araçlarla tahsil eder.

BY.14

İşletme yönetmeliklerine uygun şekilde hediye/sadakat kartlara yükleme işlemi yapar.

BY.15

İşletme yönetmeliklerine uygun şekilde yemek kartlarına yükleme yapar.

*BY.16

POS ve yazar kasada ara rapor ve gün sonu kapanış raporu alır.

*BY.17

İşletme yönetmeliklerine ve vergi mevzuatının gereklerine uygun şekilde gün sonu kasa kapanışını yapar.