17UY0299-5 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu    (Rev 0 26.04.2017)

Meslek Tanımı: Motorlu kara taşıtlarının alım ve satımında görev alan, müşteri ile bire bir çalışan personellere yöneticilik yapması beklenen personeldir.

 Belgelendirme Kapsamı: Motorlu kara taşıtlarının alım satım işlerinde danışman olarak çalışacak satış temsilcilerine yöneticilik yapacak sorumlu kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgesi almak için herhangi bir başvuru ön şartı bulunmamaktadır. Herkes bu belgeyi almak üzere başvuruda bulunabilir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgesine sahip olacaksınız.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgesinde hangi seçenekler var?

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu mesleğinde aşağıdaki meslek bileşenleri öngörülmektedir;

  • 17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

A1 ve A2 bileşenleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

  • 17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

B1 meslek bileşeni zorunlu değildir. Mesleğinizde bu bileşen konusunda da yetkin olduğunuzu göstermek için B1 bileşenini de almanız tavsiye edilir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-2 dakika süre verilmektedir.

  • A1 meslek birimi için 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • A2 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • B1 meslek birimi için 5 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

 

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
  • B1 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

 

  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

 

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

 

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1-2 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

BG.2

Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumlar

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemler

BG.4

Acil durum kavramı

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumlar

BG.6

Acil durumlarda yapması gerekenler

BG.7

İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkileri ve riskleri

BG.8

İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirler

BG.9

Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkileri ve riskleri

BG.10

Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirler

BG.11

Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler

BG.12

Ofis atıklarının imha süreçleri

BG.13

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gereklilikleri

BG.14

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmaları

BG.15

Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gereklilikleri

 

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Çalışma alanında yapılması gereken genel temizlik ve bakım işlemleri

BG.2

Motorlu araç tamir ve oto kuaför işlemleri

BG.3

Sektörel pazar araştırması usulleri

BG.4

Motorlu araçların çalışma şekilleri ve genel yapıları

BG.5

Değer belirlemede dikkat edilecek hususlar

BG.6

Motorlu araç alım işlerindeki idari işlemler

BG.7

Araçların satışa çıkartılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

BG.8

Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

BG.9

Araç satım işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık süreci

BG.10

Motorlu araç satım işlerindeki idari işlemler

 

B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler birimi teorik sınavı

B1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 5 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Sipariş süreçleri

BG.2

Tedarik ve sevkiyat süreçleri

BG.3

Stok takip işlemleri

BG.4

Marka standartları

BG.5

Tescil işlemleri

 

 

 

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

 

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BG.1

Çalışma alanının çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirilmesini sağlar.

BG.2

İş ekipmanın kontrolünü yaparak bakımının yapılmasını sağlar.

BG.3

Motorlu araçların bakımının yapılarak satış öncesi hazırlıklarının tamamlanmasını sağlar.

BG.4

Alım yapılabilecek araçlara ilişkin araştırma yaptırır.

BG.5  *

Alım yapmaya uygun potansiyel araçların durumunun tespit edilmesi için satıcılar ile irtibata geçilmesini sağlar.

BG.6  *

Aracın durumu hakkında resmi sorgulama yapar.

BG.7  *

Satın alma sürecini değerlendirerek araç bedelini onaylar.

BG.8

Satın almaya ilişkin mali ve idari işlemleri takip edilmesini sağlar.

BG.9  *

Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.

BG.10

Aracın teslim alınarak işyeri kuralları doğrultusunda satış için hazırlanmasını sağlar.

BG.11  *

Satışa çıkartılacak motorlu araçların fiyatını onaylar.

BG.12

Motorlu araçların satış öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

BG.13

Müşterinin ihtiyacının tespit edilmesini sağlar.

BG.14

Müşteriye ihtiyacına uygun bilgi verilmesini sağlar.

BG.15  *

Satış sürecini değerlendirerek satış işlemini onaylar.

BG.16

Satışa ilişkin mali ve idari işlemlerin takip edilmesini sağlar.

BG.17

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.

BG.18

Aracın teslim edilmesini sağlar.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.

 

B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler birimi performans sınavı

B1 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BG.1

Geçmiş dönemlerde yapılan satışları inceler.

BG.2  *

Cari dönem için personelden gelen sipariş ihtiyacını değerlendirerek sipariş oluşturur.

BG.3

Verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerinin takip edilerek kayıtlarının tutulmasını sağlar.

BG.4

Motorlu araçların sevkiyat işlemlerinin takip edilmesini sağlar.

BG.5

Stok kayıtlarının kontrolünü yapar.

BG.6  *

Satış öncesi işlemlerinin marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

BG.7  *

Satışı yapılan aracın motorlu araç tescil işlemlerini takip eder.

BG.8  *

Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapılmasını sağlar.

BG.9

Müşterinin satış sonrası hizmetler hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

BG.10

Satış sonrası destek hizmetlerinin marka standartlarına ve işyeri uygulamalarına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.