17UY0330-3 – Taksi Şoförü (Rev 0 18.10.2017)

Meslek Tanımı: Taksi Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevreye uygun olarak, yolcu ulaşımı sorumluluğunu üstlenen personeldir.

Belgelendirme Kapsamı: Yolcu ulaşımı sorumluluğunu üstlenen taksi şoförü için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Taksi Şoförü (Seviye 3) belgesi almak için Taksi Şoförünün (Seviye 3);

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir..

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Taksi Şoförü (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Taksi Şoförü belgesinde hangi birimler var?

Taksi Şoförü mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0330-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Taksi Şoförü belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

· A2 meslek birimi için 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Taksi Şoförü (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1.5 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.

BG.2

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.

BG.3

Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.

BG.4

Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

BG.5

Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.6

Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.7

Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

BG.8

Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar.

BG.9

Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.

BG.10

Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.

BG.11

Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar

BG.12

Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar

BG.13

Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.

BG.14

İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.

BG.15

Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

BG.16

İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.

BG.17

İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar.

A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.

BG.2

Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.

BG.3

Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.

BG.4

Araçta unutulan, müşteriye ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.

BG.5

İklim şartlarına göre kullanılması gereken lastiğe ilişkin mevzuat hükümlerini açıklar.

BG.6

Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.

BG.7

Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.

BG.8

Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.9

Taksimetrenin araç içerisinde bulundurulabileceği yerleri açıklar.

BG.11

Hava ve yol durumuna göre güvenli yolculuk hususlarını açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren kasa işlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, belediye çalışma belgesi vb.) kontrol eder.

BY.2

Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.

BY.3

Aracın dış temizliğini sağlar.

*BY.4

Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

BY.5

Motor yağ seviyesini kontrol eder.

BY.6

Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.

BY.7

Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.

*BY.8

Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

BY.9

Lastik hava basıncını kontrol eder.

BY.10

Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.

BY.11

Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

*BY.12

Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolünü yapar.

BY.13

Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

BY.14

Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.

BY.15

Taksimetre, varsa telsiz ve navigasyon ile diğer araç içi ekipmanların kontrolünü yapar

*BY.16

Fren ve el freni kontrolünü yapar.

BY.17

Koltuk ve aynanın sürüş için uygunluğunun kontrolünü yapar.

BY.18

Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

BY.19

Trafik kurallarına uygun olarak yolcuyu bulunduğu en uygun noktadan veya duraktan alır

BY.20

Yolcunun bagajını yerleştirmesine yardım eder

*BY.21

Taksimetreyi yolcunun araca bindiği andan itibaren açar.

BY.22

Adres bilgisini alıp yolcu ile istişare ederek güzergahı belirler.

BY.23

Yolun durumu, mesafe ve zaman hakkında yolcuyu bilgilendirir.

*BY.24

Trafik kurallarına uygun olarak ve hava şartlarına göre aracı güvenli şekilde kullanır.

BY.25

Yolcunun talebine göre aracın konfor özelliklerini kullanır

*BY.26

İstenen adrese ulaştığında, en uygun yerde trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde aracı durdurur.

*BY.27

Taksimetrede yazılan ücreti alır.

BY.28

Para üstünü yolcuya iletir.

BY.29

Yolcuya perakende satış fişini keser.

BY.30

Yolcuyu indirir.

BY.31

Yolcuya bagajını teslim eder.

*BY.32

Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

*BY.33

Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.