9 Yeni Mesleğin Sınav Ücretleri
İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak

 


Bakanlar Kurulunun 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Kararı ile belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları şartıyla 106 meslekte İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretlerine 21.03.2016 tarihli ve 2016/8677 Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 9 yeni meslek ilave edilmiştir.

Not: İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de ve 4 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlerde yer alan belge zorunluluğu bulunan 48 meslek için uygulanacaktır. Diğer mesleklerdeki sınav ücretleri ise mesleklerin belge zorunluluğu kapsamına alınmaları halinde, 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı ve 21.03.2016 tarihli ve 2016/8677 Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda karşılanacaktır.