AB Hibe Fonu Hakkında

 
Değerli Müşterilerimiz,

Bilindiği üzere çeşitli mesleklerde belgelendirme ücretlerinin karşılanmakta olduğu AB Hibe programı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 3 Ekim tarihinde yapılan bildirim ile ilgili fondaki kaynağın tükenmiş olduğu ve bu tarihten itibaren herhangi bir aday için AB Hibe fonundan yararlandırma talebinin yapılamayacağı ifade edilmiştir.

AB Hibe iade işlemleri için biz belgelendirme kuruluşları, ancak aday gerekli sınavlara girip başarılı olduktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere belge ücretinin tarafımıza yatırması akabinde aday için Hibeden faydalandırma talebinde bulunarak kişilerin bu fondan yararlanmasını sağlayabilmekteydik. Bu nedenle herhangi bir nedenle 30 Eylül tarihine kadar sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış olsalar bile belge ücretini yatırmayan adayların AB Hibe fonundan yararlanması talebi oluşturulamamıştır. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar belge ücretini yatırmış ancak IBAN numarası gibi kimlik bilgileriyle uyuşmayan bilgiler nedeni ile de bazı adaylar yine AB Hibe fonundan yararlandırılamamıştır.

Durum ile alakalı olarak aday yukarıda belirtilen şartları sağlamadığı sürece yatırılan sınav veya belge ücreti tarihine bakılmaksızın herhangi bir iade durumu söz konusu olmayacaktır. Yukarıdaki şartlar sağlanmış olsa dahi Mesleki Yeterlilik Kurumunun bildirimleri doğrultusunda anılan fondaki kaynağın bitmiş olması sebebi ile Ekim ayı itibari ile herhangi bir iade işleminin yapılmayacağı bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.