Emlak Danışmanları
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Olacak

 

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Şirketimiz Bahse konu MYK belgelerini vermek üzere 17 Eylül 2018 tarihinde yetkilendirilmiş ve belgelendirme hizmetlerine başlamıştır.

 
 

Bu yönetmeliğe göre hangi çalışanlar hangi belgeleri alacak?

 

Taşınmaz ticareti gerçekleştirilen işletmelerde çalışacak kişilerin;

Emlak Danışmanları Yöneticilerinin 17UY0333-5 - Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almaları,
Emlak Danışmanlarının 17UY0332-4 - Emlak Danışmanı belgesi almaları, gerekmektedir.

Sistem Nasıl Çalışacak? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ile anlık olarak taşınmaz ticareti işlemlerini gerçekleştiren işletmedeki çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadıkları anlık olarak denetlenebilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile tüm alım satım işlemleri kayıt altına alınacak ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletme veya çalışanlar bu sistem üzerinde işlem yapamayacaktır.

Belgeler nasıl alınacak? Mesleki Yeterlilik Belgelerinin verilmesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınav ve belgelendirme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek sınavlar sonunda başarılı olanlara belge verilmektedir. Belgelendirme süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

17UY0333-5 - Sorumlu Emlak Danışmanı
17UY0332-4 - Emlak Danışmanı

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.