İkinci El Otomotiv
Alım Satım Danışmanları
MYK Belgeli Olacak

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti gerçekleştiren şirketlerde çalışanların Motorlu Kara Taşıtlarının alım satımı konusundaki Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olma şartı getirildi.

Yayınlanan yönetmeliğin 6. Maddesinin (ç) bendi uyarınca işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı yetki belgesinin verilebilmesi için gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK belgesine sahip olması öngörülmektedir.

Yukarıdaki yetki belgesi verilebilmesine dair MYK belge zorunluluğuna ilave olarak aynı yönetmeliğin 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu işletmelerde çalışacak pazarlama ve satış personelinin de Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik belgelerine sahip olması şartı getirilmiştir.

 
 

Bu yönetmeliğe göre hangi çalışanlar hangi belgeleri alacak?

 

İkinci el motorlu kara taşıtları alım satım işleri gerçekleştirilen işletmelerde çalışacak kişilerin;

Pazarlama ve Satış Temsilcisi yöneticilerinin 17UY0299-5 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgesi almaları, Pazarlama ve Satış Temsilcisilerinin 17UY0298-4 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı belgesi almaları, gerekmektedir.

Sistem Nasıl Çalışacak?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ile anlık olarak ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemlerini gerçekleştiren işletmedeki çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadıkları anlık olarak denetlenebilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ile tüm alım satım işlemleri kayıt altına alınacak ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletme veya çalışanlar bu sistem üzerinde işlem yapamayacaktır.

Belgeler nasıl alınacak?

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin verilmesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınav ve belgelendirme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek sınavlar sonunda başarılı olanlara belge verilmektedir. Belgelendirme süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

17UY0299-5 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
17UY0298-4 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.