17UY0300-3–Mobilya Döşemecisi (Seviye 3)

Meslek Tanımı: Mobilya Döşemecisi (Seviye 3); iş sağlığı güvenliğini gözeterek mobilya döşemesi yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ticari olarak tescil edilmiş bir firmanın kasa sorumluluğunu üstlenen Mobilya Döşemecisi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile belgelendirme ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

Mobilya Döşemecisi mesleğ

inde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

A2: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme

B2: Yay Üzerine Döşeme

A1, A2 ve B1 veya B2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Mobilya Döşemecisi belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Mobilya Döşemecisi belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,