12UY0075-3 / 4 / 5– Elektrik Pano Montajcısı (Rev02 20.11.2019)

Meslek Tanımı:

Elektrik Pano Montajcısı İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre ile Elektrik Pano Montaj İşlemleri yapabilme sorumluluğunda bir personeldir

Belgelendirme Amacı:

Bu ulusal yeterliliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun Elektrik Pano Montajcısı mesleğinde;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Elektrik Pano Montajcısı belgesi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Elektrik Pano Montajcısı belgesine sahip olacaksınız.

12UY0075-3 / 4 / 5– Elektrik Pano Montajcısı belgesinde hangi birimler var?

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

12UY0075-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-3/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

12UY0075-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-4/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5 mesleğinde aşağıdaki zorunlu meslek birimleri öngörülmektedir;

12UY0075-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

12UY0075-5/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir

12UY0075-3 / 4 / 5– Elektrik Pano Montajcısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

· A2 meslek birimi için en az 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi 200 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

· A2 meslek birimi için en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi 220 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için en az 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

· A2 meslek birimi için en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Elektrik Pano Montajcısı belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Yapılacak işe uygun kullanılacak ekipmanları sıralar.

BG.2

Güç devresi malzemelerini nasıl kontrol edeceğini açıklar

BG.3

Kumanda devresi malzemelerini nasıl kontrol edeceğini açıklar.

BG.4

Ölçme ve kontrol aletlerini nasıl kontrol edeceğini açıklar.

BG.5

Pano karkasını oluşturan parçaların montaj sürecini açıklar.

BG.6

Güç devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar.

BG.7

Kumanda devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar.

BG.8

Ölçme devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar

BG.9

Bara ve izolatörlerin montaj sürecini açıklar

BG.10

Bara ve izolatörlerin montaj sürecini açıklar

BG.11

Rayların ölçülerini nasıl belirleyeceğini açıklar

BG.12

Uygun klemenslerin belirlenip montaj sürecini açıklar.

BG.13

Kabloları hazırlama sürecini açıklar

BG.14

Kabloların etiketleme sürecini açıklar

BG.15

Kablolarının bağlantı sürecini açıklar.

BG.16

Kabloları yerleştirme sürecini açıklar.

BG.17

Pano temizliğini nasıl yapacağını açıklar

BG.18

Panoyu ambalajlama yöntemlerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri A2 birimi için 200 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

İş emrini alarak yapılacak işle ilgili imalat programını inceler.

BY.2

Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri hazırlar

BY.3

Pano karkasını çalışma alanına getirir

BY.4

Talimatlara göre, kumanda ve güç devresi ile sarf malzemelerini çalışma alanına getirir.

BY.5

Talimatlara göre, ölçme ve kontrol aletlerini çalışma alanına getirir

BY.6

Pano montajında kullanılacak ray ve montaj plakalarını çalışma alanına getirir.

BY.7

Talimatlara göre klemensleri, etiketleri, ara nihayet plakalarını ve durdurucuları çalışma alanına getirir

BY.8

Panoda kullanılan güç ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik işlevlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol ederek arızalı olanları değiştirir.

BY.9

Pano karkasının montajını yapar.

*BY.10

Güç devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar.

*BY.11

Kumanda devresi malzemelerinin montajını talimatlara göre yapar.

BY.12

Bara ve izolatörlerin montajını yapar.

*BY.13

Kablo kanallarının ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar

*BY.14

Rayların ölçülerini talimatlara göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.15

Güç ve kumanda devresi klemenslerinin, ara nihayet plakalarının ve durdurucuların montajını talimatlara göre yapar.

*BY.16

Talimatlara göre kabloları hazırlar

*BY.17

Yüksük ve pabuçları, kablo uçlarına takarak sıkma pensi ile sıkar.

*BY.18

Talimatlara göre kabloların etiketlerini hazırlayarak kablolara takar.

*BY.19

Talimatlara göre güç devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.20

Talimatlara göre kumanda devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.21

Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kabloların bağlantılarını yapar

*BY.22

Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir

BY.23

Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir

BY.24

Pano kapaklarının montajını, panonun boyalarını çizmeyecek şekilde yapar.

*BY.25

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

*BY.26

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.27

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Yapılacak işe uygun kullanılacak ekipmanların neler olduğunu tanımlar.

BG.2

Pano boyutuna karar verirken dikkat edeceği hususları açıklar

BG.3

Akım taşıma kapasitelerine göre bara kesitlerini açıklar.

BG.4

Akım taşıma kapasitelerine ve cinslerine göre kablo kesitlerini açıklar.

BG.5

Güç ve kumanda devresi malzemelerini nasıl kontrol edeceğini açıklar.

BG.6

Ölçme devresi malzemelerini nasıl kontrol edeceğini açıklar

BG.7

Ölçme ve kontrol aletlerinde kalibrasyonun nasıl yapılacağını açıklar.

BG.8

Kesim ve delme işlemlerinde markalama işlemlerini açıklar

BG.9

Bakır baraların ve izolatörlerinin montaj işlemlerini açıklar

BG.10

Güç ve kumanda devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar.

BG.11

Pano iç tesisatı montaj sürecini açıklar.

BG.12

Kablo kanallarını nasıl belirleyeceğini açıklar.

BG.13

Rayların ölçülerini nasıl belirleyeceğini açıklar.

BG.14

Uygun klemenslerin belirlenmesinden itibaren montaj sürecini açıklar.

BG.15

Kabloların hazırlanma sürecini açıklar.

BG.16

Kablo etiketleme sürecini açıklar.

BG.17

Kablolarının bağlantı sürecini açıklar.

BG.18

Kabloları yerleştirme sürecini açıklar.

BG.19

Bara işleme sürecini açıklar.

BG.20

Soğuk testin nasıl yapıldığını açıklar.

BG.21

Pano temizliğini nasıl yapacağını açıklar

BG.22

Panoyu ambalajlama yöntemlerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri A2 birimi için 220 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

İş emrini alarak yapılacak işle ilgili imalat programını inceler.

BY.2

Yapılacak işe uygun kullanılacak malzeme ve takımları seçer.

BY.3

Pano yerleşimini inceleyerek projeye uygun ölçülerdeki panoyu seçer.

BY.4

Elektrik hat şemalarını projeden inceleyerek bara, kablo ve izolatörleri çalışma alanına getirir

*BY.5

Pano karkasının montajını yapar.

BY.6

Projeye göre ihtiyaç olan güç, kumanda devresi ve sarf malzemelerini çalışma alanına getirir.

BY.7

Projeye göre ihtiyaç olan ölçme devresi malzemelerini çalışma alanına getirir.

BY.8

Ray ve montaj plakalarını çalışma alanına getirir.

BY.9

Klemensleri, etiketleri, ara nihayet plakalarını ve durdurucuları çalışma alanına getirir

BY.10

Güç, kumanda ve ölçme devresi malzemelerini projeye göre seçerek çalışma alanına getirir

BY.11

Kesme ve delme işlemleri için markalama işlemlerini yapar

*BY.12

İzolatör kaidelerinin, izolatörlerin ve montaj plakaları kaidelerinin montajını yapar.

*BY.13

Güç devresi malzemelerinin montajını projeye göre montaj plakalarına yapar.

*BY.14

Kumanda devresi malzemelerinin montajını projeye göre yapar.

*BY.15

Ölçme devresi malzemelerinin montajını projeye göre yapar.

*BY.16

Pano iç tesisatını projeye göre yapar.

*BY.17

Kablo kanallarının ölçülerini projeye göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.18

Rayların ölçülerini projeye göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.19

Güç ve kumanda devresi klemenslerinin montajını projeye göre yapar.

*BY.20

Güç ve kumanda devresi ara nihayet plakalarının montajını projeye göre yapar

*BY.21

Güç ve kumanda devresi durdurucularının montajını projeye göre yapar.

*BY.22

Projeye göre kabloları hazırlar.

*BY.23

Yüksük ve pabuçları, kablo uçlarına takarak sıkma pensi ile sıkar.

*BY.21

Projeye göre kabloların etiketlerini hazırlayarak kablolara takar.

*BY.24

Projeye göre güç devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.25

Projeye göre kumanda devresi kablolarının bağlantılarını yapar

*BY.26

Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kabloların bağlantılarını yapar

*BY.27

Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir

BY.28

Baraların kesme işlemlerini yapar.

BY.29

Baralara form verme işlemlerini yapar.

BY.30

Baraların delme işlemlerini yapar

BY.31

Hazırlanan baraların montajını projeye göre yapar

*BY.32

Panonun kablo bağlantıları kontrolünü (soğuk test) yaparak varsa tespit ettiği hataları düzeltir.

BY.33

Pano temizliğini yapar.

BY.34

Panonun görsel kontrolünü yaparak uygunsuzlukları kayıt altına alır

BY.35

Panonun görsel kontrolünü yaparak uygunsuzlukları kayıt altına alır

BY.36

Panonun görsel kontrolünü yaparak uygunsuzlukları kayıt altına alır

BY.37

Panonun hareketli parçalarının kontrolünü yapar

*BY.38

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

*BY.39

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.40

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.

12UY0075-5 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5 mesleğinde;

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

BG.26

İş programı süreçlerini açıklar

BG.27

Çalışma alanını düzenleme ve malzeme kontrol etme süreçlerini sıralar

BG.28

İş kayıtlarını tutma süreçlerini sıralar.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Yapılacak işe uygun kullanılacak ekipmanların özelliklerini açıklar.

BG.2

Akım taşıma kapasitelerine göre bara kesitlerini açıklar.

BG.3

Akım taşıma kapasitelerine ve cinslerine göre kablo kesitlerini açıklar.

BG.4

Projeye uygun montaj sürecini açıklar

BG.5

Güç ve kumanda devresi malzemelerini nasıl kontrol edeceğini açıklar.

BG.6

Ölçme devresi malzemelerinin kontrol sürecini açıklar

BG.7

Ölçme ve kontrol aletlerinde kalibrasyon sürecini açıklar.

BG.8

Kesme ve delme işlemlerinde markalama sürecini açıklar.

BG.9

Diğer birimlerden hangi durumlarda iş talebinde bulunabileceğini açıklar.

BG.10

Bakır baraların ve izolatörlerinin montaj sürecini açıklar.

BG.11

Güç ve kumanda devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar.

BG.12

Ölçme devresi malzemelerinin montaj sürecini açıklar

BG.13

Pano iç tesisatını nasıl yapacağını açıklar.

BG.14

Bara işleme sürecini açıklar.

BG.15

Kablo kanallarını nasıl belirleyeceğini açıklar

BG.16

Rayların ölçülerini nasıl belirleyeceğini açıklar

BG.17

Uygun klemenslerin belirlenmesinden itibaren montaj sürecini açıklar.

BG.18

Kabloların hazırlanma sürecini açıklar.

BG.19

Kablo etiketleme sürecini açıklar.

BG.20

Kablolarının bağlantı sürecini açıklar.

BG.21

Kabloları yerleştirme sürecini açıklar.

BG.22

Soğuk test sürecini açıklar.

BG.23

Sıcak test sürecini açıklar.

BG.24

Pano kontrol yöntemlerini açıklar.

BG.25

Panonun sevke hazırlanma sürecini açıklar

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri A2 birimi için 240 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacaktır.

A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren senaryo gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Yapılacak iş ile ilgili talimatları / projeyi gözden geçirir

BY.2

İş programına göre çalışanlar arasında iş bölümü yapar.

BY.3

Pano yerleşimini inceleyerek pano ölçülerini belirler.

BY.4

Elektrik hat şemalarını projeden inceleyip baraları belirleyerek uygunsuzluk durumunda rapor eder.

BY.5

Elektrik hat şemalarını projeden inceleyip kablo kesitlerini belirleyerek uygunsuzluk durumunda rapor eder.

BY.6

Elektrik hat şemalarını projeden inceleyip izolatörleri belirleyerek uygunsuzluk durumunda rapor eder

*BY.7

Pano karkası parçalarını hazırlar.

BY.8

Projeye göre ihtiyaç olan güç, kumanda devresi ve otomasyon sistemi ile ilgili sarf malzemeleri çalışma alanına getirir.

BY.9

Projeye göre ihtiyaç olan programlanabilir devre elemanlarını (PLC/Akıllı Röle) ve ölçme devresi malzemelerini çalışma alanına getirir.

BY.10

Projedeki çıkış elemanlarını (motor, piston, valf, lamba, siren ve benzeri) ve ray-montaj plakalarını çalışma alanına getirir.

BY.11

Montaj yapılacak bağlantı elemanlarını çalışma alanına getirir.

BY.12

Güç, kumanda ve otomasyon sistemi devresinin malzemelerini projeye göre kontrol ederek uygunsuzluk durumunda rapor eder

BY.13

Programlanabilir devre elemanlarının (Giriş-Çıkış sayıları ve besleme türlerinin) ve ölçme devresi malzemelerinin teknik özelliklerini projeye göre kontrol ederek uygunsuzluk durumunda rapor eder

BY.14

Kesme ve delme işlemleri için markalama işlemlerini yapar

BY.15

Pano karkas montajını yapar.

*BY.16

İzolatör kaidelerinin, izolatörlerin ve montaj plakaları kaidelerinin montajını yapar.

*BY.17

Devre çıkış elemanlarını (motor, valf, lamba, siren ve benzeri) ve güç devresi malzemelerinin montajını projeye göre montaj plakalarına yapar.

*BY.18

Programlanabilir cihaza sinyal gönderecek giriş malzemelerinin (butoniyer grubu, anahtarlama elemanları, algılayıcılar ve benzeri) ve kumanda devresi malzemelerinin montajını projeye göre yapar.

*BY.19

Programlanabilen devre elamanları (PLC, Akıllı Röle ve benzeri) ve ölçme devresi malzemelerinin montajını projeye göre yapar

BY.20

Baraların kesme işlemlerini yapar.

BY.21

Baralara form verme işlemlerini yapar.

BY.22

Baraların delme işlemlerini yapar

BY.23

Hazırlanan baraların montajını projeye göre yapar

*BY.24

Kablo kanallarının ölçülerini projeye göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.25

Rayların ölçülerini projeye göre belirleyerek montajını yapar.

*BY.26

Klemenslerin, ara nihayet plakalarının ve durdurucuların montajını yapar

*BY.27

Kablo cinslerini, renklerini ve kesitlerini belirler

*BY.28

Yüksük ve pabuçları, kablo uçlarına takarak sıkma pensi ile sıkar.

*BY.29

Projeye göre kabloların etiketlerini hazırlayarak kablolara takar.

*BY.30

Projeye göre otomasyon sistemi devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.31

Projeye göre güç devresi kablolarının bağlantılarını yapar.

*BY.32

Projeye göre devre çıkış elemanlarının (motor, valf, lamba, siren ve benzeri) bağlantılarını yapar.

*BY.33

Projeye göre kumanda devresi kablolarının bağlantılarını yapaR

*BY.34

Metal yüzeyler ile topraklama barası arasındaki kabloların bağlantılarını yapar

*BY.35

Bağlantıları yapılan kabloları, kablo kanalı içerisine yerleştirir

BY.36

Pano temizliğini yapar.

BY.37

Pano malzemelerinin görsel kontrolünü yaparak uygunsuzluk durumunda rapor eder.

BY.38

Kullanılan el aletleri ve takımları yerlerine koyar.

*BY.39

Panonun kablo bağlantıları kontrolünü (soğuk test) yaparak tespit ettiği hataları raporlar.

*BY.40

Panonun çalışma kontrolünü (sıcak test) yaparak tespit ettiği hataları raporlar.

*BY.41

Panonun sevk öncesi kontrolünü yaparak tespit ettiği eksikleri raporlar

*BY.42

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

*BY.43

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.44

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular.