Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Kodu: 11UY0011-3
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini
kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


Tecrübe Önşartı : Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Önşartı : Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Önşartı : Kurs önşartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi : 5 yıldır. Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve
uygulama sınavına girmek mecburidir.


Çalıştığını belgeleyemeyenler uygulama sınavına alınır ve başarılı olanların belgesi 5 yıllığına daha uzatılır. İlk belge verildiği tarihten itibaren 10 yıl sonra ise tekrar yazılı ve uygulama sınavına girmek mecburidir.


Başarı Notu : Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli en az 25soru sorulur ve başarı notu en az %60 olmalıdır.


Mülakat sınavında adaya bir proje verilerek adayın değerlendirmesi yapılır. Başarı notu en az %60 olmalıdır.


Uygulama (Performans) sınavında, adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilerek yapması istenir. Başarı notu en az %80 olmalıdır.


Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu; 0 216 540 27 90 nolu faks numarasına  gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)