Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Kodu ve Adı: 15UY023-4 KARTONPİYER UYGULAYICISI Rev: 0


Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, duvarda, tavanda ve bunların birleşim yerlerinde süsleme amacıyla/dekoratif amaçla yapılan yapı elemanıve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Ön Şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön Şartı: Kurs ön şartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 yıldır.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem: Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibininperformansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az birikullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmikayıt, 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri içintanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri5 yıl daha uzatılır.


Başarı Notu: Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli en az 25soru sorulur ve başarı notu en az %60 olmalıdır.


Uygulama (Performans) sınavında, adaya ustalığını göstereceği bir uygulama projesi verilerek yapması istenir. Başarı notu en az %80 olmalıdır.


Teorik ve uygulama sınavlarının hepsinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden sınavlara girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Başvuru İçin Gerekenler: Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına  gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)