KOD: 11UY0010-3
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin
önlemleri alarak, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak
yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize
kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştiren, iş
talimatlarına göre kaynak işlerini yapan nitelikli kişidir.


Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Önşartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi: TS EN ISO 9606-1 Madde
9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen
metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.


Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de
belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya
gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna
kadar devam eder.Belge geçerlilik süresinin sonunda
belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde
9.3’ de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;


a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3
yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden
sınavagirerek belgelendirilir.
b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait
yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik
veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.
Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri
içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha
uzatılır.


Başarı Notu : Zorunlu birimler için çoktan seçmeli 10
soru sorulur, başarı notu en az %60 olmalıdır.


Seçmeli birimler için çoktan seçmeli 10 soru sorulur,
başarı notu en az %50 olmalıdır.


Uygulama sınavında, TS EN ISO 9606-1 standardında
belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN ISO 9606-1
standardı 5. Bölümde belirtilen temel değişkenler ve
yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol
izlenerek sınav yapılır.


Adayın kaynak yaptığı numune TS EN ISO 9606-1
madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir.
Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından
başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın,
performans sınavından başarı sağlaması için kritik
adımların tamamından başarılı performans göstermek
koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı
göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav
parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı
kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı
kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi
sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır.


Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.Yeterlilik
birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten
itibaren 2 yıldır.


Seçmeli Birimler :
• 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
• 11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı
(121)
• 11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark
Kaynağı (125)
• 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG
Kaynağı) (131)
• 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG
Kaynağı) (135)
• 11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel
Metal-Ark Kaynağı (136)
• 11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü
Elektrotla Ark Kaynağı (138)
• 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG
Kaynağı) (141)
• 11UY0010-3/B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı
(142)
• 11UY0010-3/B11 Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu
Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)


Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, 2 adet
fotoğraf ve sitemizden indirilerek dolduracağınız
başvuru formu’nu; 0216 446 76 04 nolu faks numarasına
gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com
adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza
bildirilecektir.