Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilik Kodu ve Adı: 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI


Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak kaynağı yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


Tecrübe Ön şartı: Tecrübe şartı yoktur.


Eğitim Ön Şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön Şartı: Kurs ön şartı yoktur.


Belgenin Geçerlilik Süresi:  TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

 

Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem: Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili UNIVERSAL BELGELENDİRME ’ye performansa ilişkin bir şikayet gelmemiş olması durumunda,Direnç  Kaynak Ayarcısı

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.


Başarı Notu:  Teorik Sınav

11UY0015-4/A1  için başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60 puan

11UY0015-4/B1, B2, B3, B4, B5, B6 için başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 50 puanalınması gerekmektedir.

Performansa Dayalı Sınav

Performansa dayalı sınavlarda, direnç kaynak ayarcısına, onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır. Aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir
 

Herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden sınavlara girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Başvuru İçin Gerekenler: Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına  gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)