KOD: 11UY0034-3 (Seviye 3)
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, polietilen boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve
tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği
sağlayabilen nitelikli kişidir.


Tecrübe Ön Şartı:
• Plastik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması,
• Doğalgaz polietilen boru kaynakçısı olarak en az iki yıl
tecrübe (şirket sertifikası )


Eğitim Ön Şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön Şartı: Doğalgaz polietilen boru kaynakçılar için nitelik
belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim
kursunun tamamlanması.


Belgenin Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin süresi,
sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki
şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir.
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik
aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt
edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara
vermemelidir. Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel
bir sebep olmamalıdır. İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin
verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun
olduğunu belirlemelidir.


Başarı Notu: 11UY0034-3/A1,A5 için çoktan seçmeli 8 soru
sorulur ve başarı notu en az %70 olmalıdır. 11UY0034-3/A2,A3,A4
için çoktan seçmeli 4 soru sorulur ve başarı notu en az %70
olmalıdır. 09UY0001-3/A2 için çoktan seçmeli 10 soru sorulur ve
başarı notu en az %70 olmalıdır. 09UY001-3/B14,B15,B16,B17,B18
için çoktan seçmeli 5 soru sorulur ve başarı notu en az %80
olmalıdır.


Uygulama sınavında, adayın A grubu zorunlu yeterlilik
birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik
birimlerinden en az iki tanesinin sınavından başarılı olması
gerekir. Ayrıca her yeterlilik biriminden elde edilen teorik sınav
puanlarının ortalamasının en az %80 olması gerekmektedir.
11UY0034-3/A5 için; Belirlenmiş hat üzerinde kaynak ve test
işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Adayın kontrol listesinde belirtilen
kriterlerin tamamını sağlaması gerekmektedir.


09UY0001-3/B14,B15,B16,B17,B18 için; TS EN 13067 standardı
çizelge 1 ve çizelge 2’de belirtilen parametreler ve standartlarda
bir deney numunesi üzerinde uygulama yaptırılır. Kaynak
yaparken adayın performansı ve kaynak yaptığı numune
analiz edilir ve değerlendirilir. Kaynak uygulama esnasındaki
performansında yeterli olması (deney sonlandırmayı gerektirecek
bir hata yapılmamış olması). Kaynak numune ve örneğinin gözle
incelenme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen
kabul kriterlerini sağlaması (TS EN 13067 ve Gözle Muayene için
EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1, Çekme deneyi için
DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (Seviye 3-4)
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3-4) - 1
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3-4) - 2
EN 12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4). Uygulama sınavı
için deney ve muayeneye ilişkin TS EN 13067’de belirtilen tüm
şartlar sağlanmalıdır.


Seçmeli Birimler :
• 09UY0001-3/B14 PE MALZEME GRUBU 3.4 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• 09UY0001-3/B15 PE MALZEME GRUBU 3.5 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• 09UY0001-3/B16 PE MALZEME GRUBU 3.6 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• 09UY0001-3/B17 PE MALZEME GRUBU 3.7 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• 09UY0001-3/B18 PE MALZEME GRUBU 3.8 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI


KOD: 11UY0034-4 (Seviye 4)
Tanım: İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, polietilen boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve
tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği
sağlayabilen nitelikli kişidir.


Tecrübe Ön Şartı:
• Plastik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması,
• Doğalgaz polietilen boru kaynakçısı olarak en az iki yıl
tecrübe (şirket sertifikası)


Eğitim Ön Şartı: Diploma ön şartı yoktur.


Kurs Ön Şartı: Doğalgaz polietilen boru kaynakçılar için nitelik
belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim
kursunun tamamlanması.


Belgenin Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin süresi,
sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki
şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir.
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik
aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt
edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara
vermemelidir. Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel
bir sebep olmamalıdır. İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin
verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun
olduğunu belirlemelidir.


Başarı Notu: 11UY0034-3/A1 ve 11UY0034-4/A5 için çoktan
seçmeli 8 soru sorulur ve başarı notu en az %70 olmalıdır.
11UY0034-3/A2,A3,A4 için çoktan seçmeli 4 soru sorulur ve
başarı notu en az %70 olmalıdır. 09UY0001-3/A2 için çoktan
seçmeli 10 soru sorulur ve başarı notu en az %70 olmalıdır.
09UY001-3/B14,B15,B16,B17,B18 için çoktan seçmeli 5 soru
sorulur ve başarı notu en az %80 olmalıdır.


Uygulama sınavında, adayın A grubu zorunlu yeterlilik
birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik
birimlerinden en az iki tanesinin sınavından başarılı olması
gerekir. Ayrıca her yeterlilik biriminden elde edilen teorik sınav
puanlarının ortalamasının en az %80 olması gerekmektedir.
11UY0034-4/A5 için; Belirlenmiş hat üzerinde kaynak ve test
işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Adayın kontrol listesinde belirtilen
kriterlerin tamamını sağlaması gerekmektedir.


09UY0001-3/B14,B15,B16,B17,B18 için; TS EN 13067 standardı
çizelge 1 ve çizelge 2’de belirtilen parametreler ve standartlarda
bir deney numunesi üzerinde uygulama yaptırılır. Kaynak
yaparken adayın performansı ve kaynak yaptığı numune
analiz edilir ve değerlendirilir. Kaynak uygulama esnasındaki
performansında yeterli olması (deney sonlandırmayı gerektirecek
bir hata yapılmamış olması). Kaynak numune ve örneğinin gözle
incelenme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen
kabul kriterlerini sağlaması (TS EN 13067 ve Gözle Muayene için
EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1, Çekme deneyi için EN
12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4). Uygulama sınavı için
deney ve muayeneye ilişkin TS EN 13067’de belirtilen tüm şartlar
sağlanmalıdır.


Seçmeli Birimler :
• UY0001-3/B14 PE MALZEME GRUBU 3.4 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• UY0001-3/B15 PE MALZEME GRUBU 3.5 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• UY0001-3/B16 PE MALZEME GRUBU 3.6 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• UY0001-3/B17 PE MALZEME GRUBU 3.7 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI
• UY0001-3/B18 PE MALZEME GRUBU 3.8 ALT GRUBU
ÇERÇEVESİNDE PLASTİK KAYNAK UYGULAMASI


Başvuru İçin Gerekenler : Kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf
ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu’nu;
0216 446 76 04 nolu faks numarasına gönderebilir veya
bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta
atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.