12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.01 11/04/2018 )

Meslek Tanımı: Metal Sac İşlemeci (Seviye 3); İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin Metal Sac İşlemeci personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3) mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 12UY0085-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

· 12UY0085-3/A2 Metal Sac İşleme

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup, birimlerin tamamı başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Metal Sac İşlemeci belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· A2 meslek birimi için 16 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi A2 birimi için 120 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Metal Sac İşlemeci belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.21

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • A2: Metal Sac İşleme

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 15 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

Imalat programını, iş ve işlem sıralamasını açıklar.

BG.2

Kullanılacak araç, gereç ve aletleri açıklar.

BG.3

Ölçme ve kontrol aletlerinin kalibrasyon/doğrulama gerekliliklerini açıklar.

BG.4

Malzemenin cins ve kalınlığına göre makine/donanım ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar.

BG.5

Malzeme cins /kalınlığına göre kullanacağı makine ve alt üst kalıpların ayarlanmasını açıklar.

BG.6

Markalama işlemleri için uygun markalama takımlarını açıklar.

BG.7

Malzemenin cinsi, kalınlığı ve şekline bağlı olarak uygun kesme yöntemlerini açıklar.

BG.8

Malzemeye göre nozul seçimini nasıl yapılacağını açıklar.

BG.9

Malzemeye göre yanıcı/yakıcı gaz ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar.

BG.10

Köşe boşaltmalar için uygun makine/alet özelliklerini açıklar.

BG.11

Delinecek malzemeye uygun delme parametrelerini açıklar.

BG.12

Bükme/kıvırma işlemlerinin (silindir makinesi, abkant pres, basit kalıplar vb.) gerçekleştirme yöntemlerini açıklar.

BG.13

Yüzey/kenar temizliği için gerekli malzeme/donanım özelliklerini açıklar.

BG.14

Vidalı birleştirme işlemleri için gerekli makine, takımları, yöntem ve özelliklerini açıklar.

BG.15

Perçinli/pop perçinli birleştirme işlemleri için gerekli makine, takımları, yöntem ve özelliklerini açıklar.

BG.16

Basit kaynaklı birleştirme işlemleri için gerekli makine, takımları, yöntem ve özelliklerini açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi A2 birimi için 120 dakikadır.

  • A2: Metal Sac İşleme

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

*BY.1

Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

*BY.2

Malzeme cins ve kalınlığına göre makinelerin ayarlarını yapar.

*BY.3

İmalat resmine göre markalama işlemini yapar.

*BY.4

İmalat resmine göre giyotin makas ile kesim yapar.

*BY.5

İmalat resmine göre daire testere ile kesim yapar.

*BY.6

İmalat resmine göre şerit testere ile kesim yapar.

*BY.7

Pergel, mastar ve benzeri kullanarak oksi-gaz veya el plazması ile kesim yapar.

*BY.8

Uygun makine/alet ile köşe boşaltma işlemini yapar.

*BY.9

Uygun makine/alet ile (matkap/zımba) delme işlemini yapar.

*BY.10

Malzeme cinsi ve kalınlığına uygun bükme yöntemi ile bükme/kıvırma işlemini yapar.

*BY.11

İmalat resmine uygun vidalı veya perçinli/pop perçinli birleştirme işlemini yapar.

*BY.12

İmalat resmine uygun basit kaynaklı birleştirme işlemini yapar.

BY.13

İşlem sonrası yüzey/kenar temizleme işlemini yapar.

BY.14

Birleştirilecek parçaların alıştırma işlemlerini yapar.

*BY.15

İş parçasının kontrolünü ve temizliğini yapar.

BY.16

İş bitiminde makine ve aletlerin temizliğini yapar.

*BY.17

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.18

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.19

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.