14UY0202-4 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ (Seviye 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ (Rev.01 09/10/2019 )

Meslek Tanımı: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, iş parçasını işleyip ölçü kontrolü yapan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ülkemizin NC/CNC Tezgah İşçisi personel ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Başvuru ön şartı bulunmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formunu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

(Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) belgesinde hangi birimler var?

  • 14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 14UY0202-4/B1: Tornalama İşlemleri
  • 14UY0202-4/B2: Frezeleme İşlemleri

A1 birimi zorunlu, B1 ve B2 birimleri seçmelidir. Zorunlu birim ve aday tarafından seçilen birim başarılması gereken meslek bileşenleridir.

NC/CNC Tezgah İşçisi belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B1 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

· B2 meslek birimi için 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 ve B2 birimleri için 60 dakikadır. Tüm meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek NC/CNC Tezgah İşçisi belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.12

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.13

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

BG.15

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.17

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.18

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.19

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.20

Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.21

Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.22

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.23

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  • B1: Tornalama İşlemleri

B1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar.

BG.2

Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

BG.3

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler

BG.4

İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini belirler..

BG.5

Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları açıklar.

BG.6

İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini sıralar.

BG.7

Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar

BG.8

İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları belirler.

BG.9

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

BG.10

Yapılacak işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar.

BG.11

Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar.

BG.12

Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar.

BG.13

Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar.

BG.14

Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar

BG.15

İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini açıklar.

BG.16

İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar.

BG.17

Programdaki hataları ve kusurları listeler.

BG.18

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar.

BG.19

Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri sıralar.

BG.20

Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar.

BG.21

Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar.

BG.22

Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar.

BG.23

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

BG.24

Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

BG.25

Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

B2: Frezeleme İşlemleri

B2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi(BG)

BG.1

İşlemler sırasında kullanılacak ölçme, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını sıralar.

BG.2

Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.

BG.3

Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler

BG.4

İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini belirler..

BG.5

Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları açıklar.

BG.6

İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini sıralar.

BG.7

Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını açıklar

BG.8

İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları belirler.

BG.9

Ölçme aletlerinin kalibrasyon takibini açıklar.

BG.10

Yapılacak işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi açıklar.

BG.11

Kesici takımların bağlanma yöntemini açıklar.

BG.12

Parçanın tezgâha bağlanma yöntemini açıklar.

BG.13

Talimatlara göre parçanın sıfır noktasını nasıl hesaplayacağını açıklar.

BG.14

Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre tanımlar

BG.15

İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini açıklar.

BG.16

İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını açıklar.

BG.17

Programdaki hataları ve kusurları listeler.

BG.18

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını açıklar.

BG.19

Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri sıralar.

BG.20

Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini açıklar.

BG.21

Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar.

BG.22

Tezgâhın art arda işlemlerindeki ölçüsel kararlılığını, uygun kalite diyagramlarını kullanarak nasıl güvence altına alacağını açıklar.

BG.23

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhın durdurulacağı durumları açıklar.

BG.24

Gözle veya mastar ile muayene tekniklerini açıklar.

BG.25

Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken işlemleri açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süresi B1 ve B2 birimleri için 45 dakikadır.

B1 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B1 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

*BY.2

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.3

Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

BY.4

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

BY.5

Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir.

BY.6

Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder.

*BY.7

Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

BY.8

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

*BY.9

İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

BY.10

Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

*BY.11

Sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.

*BY.12

Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler.

*BY.13

Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.14

Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

*BY.15

Kontrol tuşlarını kullanarak devir sayısını ayarlar.

*BY.16

Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.

*BY.17

Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

*BY.18

Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.

BY.19

Takım bilgilerini tezgâha girer.

BY.20

Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer.

*BY.21

İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

BY.22

Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.

BY.23

Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar.

*BY.24

Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

*BY.25

Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.

*BY.26

Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.

BY.27

Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir.

*BY.28

İş parçasının referans noktasını ayarlar.

*BY.29

İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

*BY.30

Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler

BY.31

İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini tezgâhın doğru çalışması için gözlemler.

BY.32

Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.

BY.33

Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar.

BY.34

Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.

BY.35

Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır.

BY.36

Yetkisi dâhilindeki hataları giderir.

BY.37

Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

BY.38

Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

BY.39

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

BY.40

Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

BY.41

İş parçasını işlemek için NC /CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

*BY.42

Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.

*BY.43

Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.

BY.44

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.

BY.45

Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.46

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

*BY.47

Parçaları gözlemleyerek kontrol edip bozuk veya kırık parçaları ayırır.

BY.48

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

BY.49

Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

BY.50

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

BY.51

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

BY.52

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

BY.53

Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.54

Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.

*BY.55

İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.56

Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

BY.57

Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer.

BY.58

Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

BY.59

Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

BY.60

Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir ve istifler.

BY.61

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

BY.62

Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

*BY.63

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.64

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.65

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

B2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik(BY)

BY.1

Üretim alanını kontrol ederek düzenini sağlar.

*BY.2

Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

BY.3

Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.

BY.4

Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere otonom bakım aşamalarını uygular.

BY.5

Çalışma ömrü limitli parçalardaki aşınma ve yıpranmaları tespit ederek takımları değiştirir.

BY.6

Takım değişimi veya aşınması nedeniyle boyutlarda oluşan farklılıkları tespit eder.

*BY.7

Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.

BY.8

Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.

*BY.9

İşlenecek parçanın ölçüsel kontrolünü yaparak seçer.

BY.10

Ölçme aletlerinin kalibrasyon/doğrulama yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar.

*BY.11

Yağ, kesme sıvı ve basınç seviyelerini kontrol ederek gerekli sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.

*BY.12

Tezgâhın referans (sıfır) noktasını belirler.

*BY.13

Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.

BY.14

Kesici takımları referans noktasına belirli sırayla gönderir.

*BY.15

Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi yapar.

*BY.16

Kontrol tuşlarını kullanarak soğutma sistemini açma/kapama işlemini yapar.

*BY.17

Kontrol tuşlarını kullanarak acil durdurma işlemini yapar.

*BY.18

Kontrol sistemini kullanarak devir sayısını ayarlar.

BY.19

Takım bilgilerini tezgâha girer.

BY.20

Parçanın sıfır noktasını tezgâha girer.

*BY.21

İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.

BY.22

Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.

BY.23

Takımın boyutlarını ölçerek gerekli ayarları yapar.

*BY.24

Uygun aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

*BY.25

Takımları işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.

*BY.26

Takımları taretin dönmesini engellemeyecek mesafelerde bağlar.

BY.27

Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir.

*BY.28

İş parçasının referans noktasını ayarlar.

*BY.29

İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.

*BY.30

Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgâha veya bilgisayara yükler

BY.31

İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini tezgâhın doğru çalışması için gözlemler.

BY.32

Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.

BY.33

Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar.

BY.34

Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.

BY.35

Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır.

BY.36

Yetkisi dâhilindeki hataları giderir.

BY.37

Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgâh ana şalterini açar.

BY.38

Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.

BY.39

Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgâha enerji verir.

BY.40

Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.

BY.41

İş parçasını işlemek için NC /CNC tezgâhının kumanda panelini kullanır.

*BY.42

Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.

*BY.43

Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.

BY.44

Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.

BY.45

Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.46

Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.

*BY.47

Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları kontrol ederek bozuk veya kırık parçaları ayırır.

BY.48

Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgâhı durdurup durdurmayacağına karar verir.

BY.49

Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir.

BY.50

Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.

BY.51

İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgâhtan alır.

BY.52

Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.

BY.53

Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.54

Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara/toleranslara uygunluğunu gerekli ölçme aletleriyle kontrol eder.

*BY.55

İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.

BY.56

Üretilen parçanın kalite formlarına uygun olarak kusurlu veya kusursuz olduğunu belirler.

BY.57

Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer.

BY.58

Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.

BY.59

Kusursuz parçaları talimatlara göre istifler.

BY.60

Düzeltme işlemlerini uygulayarak kusurlu parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir ve istifler.

BY.61

İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.

BY.62

Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.

*BY.63

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.64

Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.65

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.