1UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı (Rev 02 17.02.2016)

 

Ulusal Yeterlilikte hangi birimler var?

Otomotiv Boya Onarımcısı mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2) Kalite Yönetim Sistemi

A3) İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi

A4) Son Kontrol ve Raporlama

B1) Boyama Öncesi Hazırlıkları Yapma

B2) Boyama İşlemlerini Yapma

B3) Boyama Sonrası Kontrolleri Yapma

B4) Eğitim ve Geliştirme

Belge almak için alınması gereken Yeterlilik birimleri:

I.Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4.

II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.

 

Otomotiv boya onarımcısı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

 

 

Teorik Sınavlar Hakkında Gerekli Bilgiler

 

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 5 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır.

A1 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,

A2 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,

A3 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir,

A4 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %60 doğru cevap gerekir.

B1 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,

B2 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,

B3 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir,

B4 sınavında, 10 soru sorulur, soru başına 2 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

 

Performans Sınavları Hakkında Gerekli Bilgiler

11UY0018-4/B1 Birimi performans sınavı: Boyama öncesi hazırlıklarla ilgili bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak, motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçalar kullanılır. Boyama öncesi hazırlık işlemlerinde adayın performansı ölçülür ve performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, boyama öncesi hazırlıklar ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

11UY0018-4/B2 Birimi performans sınavı: Boyama işlemleri ile ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçalar kullanılır. Boyama işlemleri sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, boyama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

11UY0018-4/B3 Birimi performans sınavı: Boyama sonrası kontrolleri yapma işlemler ile ilgili olarak bir uygulama yaptırılır. Değerlendirme materyali olarak; motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçalar kullanılır. Boyama sonrası kontrolleri yapma işlemleri sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Aday, boyama sonrası kontrolleri yapma işlemleri ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

11UY0018-4/B4 Birimi performans sınavı: Eğitim ve geliştirmeyle ilgili bir sunuş yaptırılır. Sunuş materyali olarak, bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunuş malzemeleri kullanılır. Adaya meslek kapsamı ile ilgili bir konu verilir ve bu konuyu sunması izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir.

Başarı Ölçütü: Adayın, eğitim ve geliştirme sunuşu ilgili olarak; açık ve bilgilendirici olması gerekir. Performans değerlendirme listesinde yer alan her bir adımdan yeterli başarıyı göstermek kaydıyla en az 70 puan alan aday başarılı sayılır.

 

Belgelendirme Sınavları konusunda yukarıda verilen sınav içerikleri 11UY018-4  Kod Numarasına sahip – Otomotiv Boya Onarımcısı (Rev 02 17.02.2016) ulusal yeterliliğinden alınmıştır.

Belgelendirme hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.universalbelgelendirme.com veya 0 216 540 10 01 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.