11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi (Rev 04 12.09.2018)

Ulusal Yeterlilikte hangi birimler var?

Otomotiv Elektromekanikçisi mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 11UY0020-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 11UY0020-5/A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri
  • 11UY0020-5/B1: Yol Testi

A1 ve A2 birimleri zorunlu, B1 birimi seçmelidir.

 

Otomotiv Elektromekanikçisi belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

 

Teorik Sınavlar Hakkında Gerekli Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite birimi

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma  yerinin  ve  ekipmanların  düzenli  tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan  çalışmaya  uygun  uyarı  işaret  ve  levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk   faktörlerinin   azaltılmasına   yönelik   alınacak önlemleri açıklar.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında  giderilemeyecek  türden  tehlikeli  durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine    ve    yapılan    işleme    özel    acil    durum prosedürlerini listeler.

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen   işlemler  ile  ilgili   çevresel   etkileri açıklar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli  ve  zararlı  atıkların,  diğer  malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı  ve  parlayıcı  malzemelerin  güvenli  depolama gerekliliklerini açıklar.

BG.19

Dökülme   ve   sızıntılara   karşı   kullanılacak   uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını açıklar.

BG.21

Kullandığı  donanıma  ilişkin  koruyucu  ve  önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda  yer  alan  kalite  sistemi  gerekliliklerini listeler.

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon  bazında  çalışmaların  kalite  standartlarını tanımlar.

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri birimi

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 50 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Müşterinin   sorun   ve   şikâyetleri   için   oluşturulacak formların içeriklerini açıklar.

BG.2

Belirlenen bakım işlemleri için gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri sıralar.

BG.3

Bakım, onarım yapılacak olan aracın  donanım  yapısını açıklar.

BG.4

Bakım, onarım yapılacak olan  aracın  motoruna  ilişkin teknik şemaların içeriğini açıklar.

BG.5

Araçlarda uygulanacak olan onarım sırasını belirler.

BG.6

Periyodik bakımda talimatların içeriğini açıklar.

BG.7

Aracı     konumlandırırken     dikkat     edilmesi     gereken güvenlilik unsurlarını sıralar.

BG.8

Kullanılacak alet, araç ve gereçleri sıralar.

BG.9

Araç Tanılama  (diagnos)  tekniğinin  temel  prensiplerini sıralar.

BG.10

CAN BUS haberleşme hattı özelliklerini ve elemanlarını sıralar.

BG.11

Tanılama    (diagnostik)    cihazı    ile    soğutma    sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.12

Motor işletim sisteminin özelliklerini açıklar.

BG.13

Araç yönetim elemanlarının özelliklerini açıklar.

BG.14

Tanılama    (diagnostik)    cihazı    ile    ateşleme    sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.15

Tanılama     (diagnostik)     cihazı     ile     yakıt     sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.16

Tanılama     (diagnostik)     cihazı     ile     egzoz     sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.17

Tanılama  (diagnostik)  cihazı  ile  vites  kutusu  sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.18

Aktif-pasif güvenlik sistemlerinin elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.19

Tanılama   (diagnostik)   cihazı   ile   Direksiyon   sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.20

Tanılama  (diagnostik)  cihazı  ile  Süspansiyon  sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.21

Tanılama     (diagnostik)     cihazı     ile     Marş     sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.22

Tanılama     (diagnostik)     cihazı     ile     Şarj     sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.23

Tanılama  (diagnostik)  cihazı  ile  Aydınlatma  ve  ikaz sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.24

Tanılama    (diagnostik)    cihazı    ile    Konfor    sistemi elemanlarının, kontrol ve arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.25

Araç üzerindeki sistemlerde, Tanılama (diagnostik) cihazı ile tespit edilen hataları yorumlama ve silme yöntemlerini sıralar.

BG.26

Algılayıcı (sensör) elemanların özelliklerini sıralar.

BG.27

Uygulayıcı (actuator) elemanların özelliklerini sıralar.

BG.28

Yağ ve yağ filtresinin özelliklerini açıklar.

BG.29

Bujilerin çeşitlerine göre özelliklerini sıralar.

BG.30

Supap çeşitlerine göre özelliklerini sıralar.

BG.31

Supap boşluk ayarını nasıl yapılacağını açıklar.

BG.32

Zaman ayar mekanizmasının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.33

Zaman  ayar  mekanizmasının  değiştirilmesi  ve  ayarının nasıl yapılacağını açıklar.

BG.34

Egzoz sistemi elemanlarının çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.35

Egzoz dumanının rengine göre arıza sebeplerini açıklar.

BG.36

Motor üzerindeki kayışların çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.37

Motorun  uygun  konumlarından  bağlayarak  askıya  alma işlemlerinin aşamalarını açıklar.

BG.38

Benzinli   yakıt   sistemi   elemanlarının   çeşitlerine   göre özelliklerini açıklar.

BG.39

Dizel    yakıt    sistemi    elemanlarının    çeşitlerine    göre özelliklerini açıklar.

BG.40

Soğutma    sisteminin    elemanlarının    çeşitlerine    göre özelliklerini açıklar.

BG.41

Vites kutusunun araçtan sökülmesini gerektiren durumları açıklar.

BG.42

Diferansiyelin araçtan sökülme yöntemlerini açıklar.

BG.43

Debriyaj sisteminde meydana gelen arızaları sıralar.

BG.44

Fren sisteminin çeşitlerine göre özelliklerini açıklar.

BG.45

Lastik ve jant özelliklerini açıklar.

BG.46

Direksiyon sisteminin özelliklerini açıklar.

BG.47

Direksiyon sisteminin arızalarını açıklar.

BG.48

Direksiyon hidrolik yağ pompasını ve yağ seviyesini nasıl kontrol edeceğini açıklar.

BG.49

Süspansiyon sisteminin özelliklerini açıklar.

BG.50

Süspansiyon sisteminin arızalarını açıklar.

 

 

B1: Yol Testi birimi teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 10 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola nasıl hazırlayacağını açıklar.

BG.2

Değişen yol, yük ve hız aralıklarında yapılacak olan yol testlerini açıklar.

BG.3

Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından  gelen  ses  ve  titreşimlerin kaynaklarını açıklar.

BG.4

Frenlenme   performansına   etki   eden   unsurları açıklar.

BG.5

Süspansiyona etki eden unsurları açıklar.

BG.6

Ön düzene etki eden unsurları açıklar.

BG.7

Arıza tespit amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

BG.8

Son kontrol amaçlı yol testi aşamalarını sıralar.

 

 

Performans Sınavları Hakkında Gerekli Bilgiler

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • Seçmeli meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

 

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren sınav senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

İş emrini inceler.

*BY.2

Aracı çalışma ortamına güvenli bir şekilde yerleştirir.

BY.3

Bakım  onarım  yapılacak  olan  aracın  ilgili  kısımlarına gerekli olan koruyucu örtüleri serer.

BY.4

Bakım,  onarım  yapılacak  aracın  donanım  yapısı  ve motoruna ilişkin bilgileri inceler.

BY.5

Kullanılacak alet, araç ve gereçleri hazırlar.

BY.6

Tanılama (diagnostik) test cihazını araca bağlayarak araç bilgilerini cihaza tanımlar.

BY.7

Tanılama (diagnostik) test cihazı ile hata arama işlemi yapar.

BY.8

Soğutma sistemi sensörlerinde meydana gelmiş arızayı tespit ederek arızayı giderir.

BY.9

Ateşleme sistemi elemanlarının arızalarını tespit ederek onarır.

BY.10

Yakıt  sistemi  sensörlerinde  meydana  gelmiş  arızayı tespit ederek arızayı giderir.

BY.11

Egzoz  sistemi  elemanlarında  meydana  gelmiş  arızayı tespit ederek arızayı giderir.

BY.12

Akünün boşta ve yükte ölçümlerini yapar.

BY.13

Şarj gerilimini ve akımını ölçerek arıza tespiti yapar.

BY.14

Aydınlatma ve ikaz sistemleri sensörlerinin arıza tespit eder/onarır.

BY.15

Araç   üzerindeki   uygulayıcıları    (actuator)    tanılama (diagnostik) test cihazı ile çalıştırarak kontrol ve arıza tespitini yapar.

BY.16

Tespit edilen geçici hataları siler.

BY.17

Uygulayıcı(lar)nın  (actuator)  tanılama  (diagnostik)  test cihazı ile tanıtma (adaptasyon) işlemini yapar.

BY.18

Tanılama (diagnostik) test cihazı ile tespit ettiği arızaları gidererek sistemden siler.

BY.19

Motor yağını uygun şekilde boşaltır.

BY.20

Yağ filtresini uygun aparatla söker.

BY.21

Sızdırmazlık elemanlarını kontrol ederek yağ filtresini takar.

BY.22

Motora uygun özellik ve miktarda yağ doldurur.

BY.23

Yağ seviye çubuğundaki referans çizgilere göre motor yağ seviyesini kontrol eder.

BY.24

Buji(leri)/enjektörleri sökerek değiştirir.

BY.25

Hava filtrelerini araçtan sökerek değiştirir.

BY.26

Motor üzerindeki yardımcı ekipmanlarına hareket veren kayış(ları) değiştirir.

BY.27

Yakıt deposunda ve yakıt sevk borularında sızdırmazlık kontrolü yapar.

BY.28

Yakıt  pompasının  ve  enjektörlerinin  fiziki  ve  sızıntı kontrolünü yapar.

BY.29

Motor soğutma sıvısı seviye ve yoğunluğunun referans değerlere uygunluğunu kontrol ederek tamamlar.

BY.30

Soğutma  sistemindeki  bağlantı  boruları,  hortumları, bağlantı elemanlarını kontrol eder.

BY.31

Termostatı değiştirir.

BY.32

Vites  kutusu  yağ  seviyesini  kontrol  ederek   ihtiyaç duyulan işlemi (tamamlama ya da değiştirme) yapar.

BY.33

Vites kolunun viteslere uygun geçip geçmediğini kontrol eder.

BY.34

Diferansiyel   yağ   seviyesini   kontrol   ederek   ihtiyaç duyulan işlemi (tamamlama ya da değiştirme) yapar.

BY.35

Güç     aktarma     organlarının     bağlantı     ve     elastik elemanlarının boşluk kontrollerini yapar/sıkar.

BY.36

Debriyaj kavrama noktasını kontrol eder.

BY.37

Debriyaj setindeki (baskı, balata ve bilya) kontrolünü yapar.

BY.38

Fren sistemindeki boru, hortum ve bağlantılarının fiziki durumlarını, sızdırma ve kaçaklarını kontrol eder.

BY.39

Fren   disk/kampana   ve   balatalarını   kontrol   ederek balataları değiştirir.

BY.40

Fren   hidroliğinin   seviyesini   kontrol   ederek   uygun hidrolik ile tamamlar.

BY.41

Fren sisteminin havasını alır.

BY.42

Araç  lastiklerinin  diş  derinliklerini  standart  değerlere göre uygunluğunu ölçer.

BY.43

Direksiyon   mili   ve   mafsalları  ile   rot   bağlantılarını kontrol ederek sıkar.

BY.44

Tekerlek  ve  süspansiyon  sisteminin  yay,  amortisör, viraj (denge) çubuğu ve salıncaklarını kontrol ederek sıkar.

BY.45

Amortisör(lerin)  fiziki  durumunu  ve  yağ  kaçaklarını kontrol eder.

BY.46

Rot ve rotillerin fiziki durumunu ve boşluklarını kontrol ederek sıkar.

BY.47

Rot  ve  rot  başlarının  fiziki  durumunu  ve  boşluklarını kontrol ederek değiştirir.

BY.48

Periyodik bakım sonrası göstergedeki ikaz ışıklarını siler.

BY.49

Yaptığı işlerle ilgili formları doldurur.

*BY.50

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.51

Gerçekleştirdiği    işlerde   çevre    koruma    önlemlerini uygular.

*BY.52

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

B1: Yol Testi birimi işlemleri

Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren sınav senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

*BY.1

Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola alır.

BY.2

Amaca uygun yol, yük ve hız aralıklarında araca yol testi uygular.

BY.3

Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimleri tespit eder.

BY.4

Aracın frenlenme performansını test eder.

BY.5

Süspansiyon ve ön düzen parçalarının kontrollerini yapar.

BY.6

Güç aktarma organlarındaki parçaların kontrollerini yapar.

BY.7

Yol testi sırasında karşılaştığı  arıza ve aksaklıkları ilgili formlara işler.

*BY.8

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.9

Gerçekleştirdiği  işlerde  çevre  koruma  önlemlerini uygular.

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  

Belgelendirme Sınavları konusunda yukarıda verilen sınav içerikleri 11UY0020-5 Kod Numarasına sahip – Otomotiv Elektromekanikçisi (Rev 04 12.09.2018) ulusal yeterliliğinden alınmıştır.

Belgelendirme hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.universalbelgelendirme.com veya 0 216 540 10 01 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.