11UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (Rev 03 12.09.2018)

 

Ulusal Yeterlilikte hangi birimler var?

Otomotiv Elektrikçisi mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 11UY0019-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  • 11UY0019-4/A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri
  • 11UY0019-4/B1: Seçimli Cihaz ve Aksesuarların Montaj

A1 ve A2 birimleri zorunlu, B1 birimi seçmelidir.

 

Otomotiv Elektrikçisi belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

 

Teorik Sınavlar Hakkında Gerekli Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite birimi

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 25 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

BG.2

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3

Çalışma  yerinin  ve  ekipmanların  düzenli  tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6

Yapılan  çalışmaya  uygun  uyarı  işaret  ve  levhalarını sıralar.

BG.7

Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8

Risk   faktörlerinin   azaltılmasına   yönelik   alınacak önlemleri açıklar.

BG.9

Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10

Anında  giderilemeyecek  türden  tehlikeli  durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11

Makine    ve    yapılan    işleme    özel    acil    durum prosedürlerini listeler.

BG.12

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13

Gerçekleştirilen   işlemler  ile  ilgili   çevresel   etkileri açıklar.

BG.14

Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15

Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını açıklar.

BG.16

Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17

Tehlikeli  ve  zararlı  atıkların,  diğer  malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18

Yanıcı  ve  parlayıcı  malzemelerin  güvenli  depolama gerekliliklerini açıklar.

BG.19

Dökülme   ve   sızıntılara   karşı   kullanılacak   uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını açıklar.

BG.21

Kullandığı  donanıma  ilişkin  koruyucu  ve  önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22

Talimatlarda  yer  alan  kalite  sistemi  gerekliliklerini listeler.

BG.23

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24

Operasyon  bazında  çalışmaların  kalite  standartlarını tanımlar.

BG.25

Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri birimi

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Müşterinin  sorun  ve  şikâyetleri  için  oluşturulacak formların içeriklerini açıklar.

BG.2

Belirlenen bakım işlemleri için gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri sıralar.

BG.3

Kullanılacak alet, araç ve gereçleri sıralar.

BG.4

Bakım, onarım yapılacak olan aracın donanım yapısını açıklar.

BG.5

Bakım, onarım yapılacak olan aracın motoruna ilişkin teknik şemaların içeriğini açıklar.

BG.6

Araçlarda uygulanacak olan onarım sırasını belirler.

BG.7

Periyodik bakımda talimatların içeriğini açıklar.

BG.8

Aracı   konumlandırırken   dikkat   edilmesi   gereken güvenlilik unsurlarını sıralar.

BG.9

Akülerin görev ve özeliklerini açıklar.

BG.10

Akülere   yapılan   fiziksel   ve   elektriksel   kontrolleri sıralar.

BG.11

Akülere   yapılan   şarj   çeşitlerine   göre   sarj   etme işlemlerini sıralar.

BG.12

Kapasite testi işlemlerini açıklar.

BG.13

Marş sistemine göre elemanlarının özelliklerini açıklar.

BG.14

Araç  üzerinde  marş  sisteminin  elektriki  kontrollerini sıralar.

BG.15

Sökülmüş   marş   motorunun   elektriki   kontrollerini sıralar.

BG.16

Marş sistemi arızalarını sıralar.

BG.17

Şarj sistemine göre elemanlarının özelliklerini sıralar.

BG.18

Şarj sisteminin yapılan elektriki kontrollerini sıralar.

BG.19

Araç üzerinden sökülmüş alternatörün demonte/monte işlemlerini sıralar.

BG.20

Alternatörde yapılan mekaniki ve elektriki (rotor, stator ve diyot) kontrolleri sıralar.

BG.21

Aydınlatma   ve   ikaz   sistemleri   devre   elemanlarını sıralar.

BG.22

Aydınlatma   ve   ikaz   sisteminde   kullanılan   lamba çeşitlerini sıralar.

BG.23

Araç  elektrik  tesisat  devresinde  kullanılan  kablo, sigorta ve rolelerin özelliklerini sıralar.

BG.24

Far ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar.

BG.25

Korna ve kumanda anahtarının çalışmasını sıralar.

BG.26

Analog ve/veya dijital göstergelerin özeliklerini sıralar.

BG.27

Araç elektrik tesisatı devre şemalarını açıklar.

BG.28

Araç elektrik tesisatına göre arıza bulma yöntemlerini sıralar.

BG.29

Merkezi kilit sisteminin parçalarına göre çalışmasını açıklar.

BG.30

Elektrikli   camların/aynaların   çalışma   sistemlerine göre kumanda yöntemlerini sıralar.

BG.31

Cam/far silecek mekanizmasının çalışmasını açıklar.

BG.32

Araç ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin elemanlarını tanımlar.

BG.33

Araç ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin çalışmalarını açıklar.

BG.34

Araç  klima  sisteminin  elemanlarını, kontrollerini  ve bakımını sıralar.

 

 

 

 

 

 

 

B1: Seçimli Cihaz ve Aksesuarların Montajı birimi teorik sınavı

Birim için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 5 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Araçlarda    güvenliği    ve    konforu    arttırmak    için kullanılan aksesuaların çeşitlerine göre sıralar.

BG.2

Ses, görüntü, park sensörü, sis lambası, alarm ve diğer seçmeli cihaz sistemlerinin elektrik devre şemalarını açıklar.

BG.3

Ses, görüntü, park sensörü, sis lambası, alarm ve diğer seçmeli     cihaz     sistemlerinin     elektriki     montaj yöntemlerini sıralar.

BG.4

Ses, görüntü, park sensörü, sis lambası, alarm ve diğer seçmeli     cihaz     sistemlerinin     mekaniki     montaj yöntemlerini sıralar.

BG.5

Ses, görüntü, park sensörü, sis lambası, alarm ve diğer seçmeli  cihaz  sistemlerinin  montajı  sonrası  yapılan kalibre ve ayar işlemlerini sıralar.

 

 

Performans Sınavları Hakkında Gerekli Bilgiler

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • Seçmeli meslek birimleri için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.
  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

 

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri

Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren sınav senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

İş emrini inceleyerek araçtaki bakım ve arıza işlem planını yapar.

BY.2

Kullanılacak alet, araç ve gereçleri hazırlar.

BY.3

Bakım, onarım yapılacak olan aracın donanım yapısı ve motoruna ilişkin teknik şemaları inceler.

*BY.4

Aracı çalışma ortamına güvenli bir şekilde yerleştirir.

BY.5

Bakım onarım yapılacak olan aracın ilgili kısımlarına gerekli olan koruyucu örtüleri serer.

BY.6

Akü elektrolit seviyesini göz ile kontrol eder.

BY.7

Akü yoğunluğunu ölçer.

BY.8

Akü kutup başlarını kontrol ederek oksitlenmiş kutup başlarını temizler.

BY.9

Akü test cihazı ile akü şarj durumunu kontrol ederek kapasite testi yapar.

BY.10

Araç  üzerinde  marş  motorunun  fiziki  kontrollerini yapar.

BY.12

Araç      üzerinden      sökülmüş      marş      motorunun demonte/montesini yapar.

BY.13

Sökülmüş marş motorunun elektriki kontrollerini yapar.

BY.14

Marş  motorunun  kömürlerini  ve  kollektör  yüzeyini kontrol eder.

BY.15

Marş   motoru   selenoidinin   ve   kavrama   tertibatının kontrollerini yapar.

BY.16

Alternatör kayışının gerginliğini kontrol ederek ayarlar.

BY.17

Aracın şarj akımını ve gerilim değerini ölçer.

BY.18

Şarj lambasının (göstergesi) çalışmasını kontrol eder.

BY.19

Sigorta ve role kutusunun kontrolünü yaparak arızalı sigortaları değiştirir.

BY.20

Aydınlatma     ve     ikaz     sistemlerinin     araç     içi kumandalarını ve lambalarını kontrol ederek değiştirir.

BY.21

Farların ayarını standart değerlere göre yapar.

BY.22

Analog   ve/veya   dijital   göstergelerin   çalışmalarını kontrol eder.

BY.23

Merkezi kilit sisteminin çalışmasını kontrol eder.

BY.24

Elektrikli camların/aynaların araç içi kumandalarını ve çalışmasını kontrol eder.

BY.25

Silecek    motorunun    ve    silecek    suyu    motorunun çalışmasını kontrol ederek su püskürtme ayarını yapar.

BY.26

Cam     rezistanslarının     çalışmasını     ve     elektrik bağlantılarını kontrol eder.

BY.27

Emniyet   kemerlerinin   fiziki   kontrolünü, kilitleme mekanizmalarını kontrol ederek gerekli ayarları yapar.

BY.28

Klima    sisteminin    araç    içi    kumanda    panelinin kontrolünü yapar.

BY.29

Klima kaçak testi yaparak sistemin bakımını yapar.

*BY.30

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.31

Gerçekleştirdiği   işlerde   çevre   koruma   önlemlerini uygular.

*BY.32

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

B1: Yol Testi birimi işlemleri

Meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren sınav senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

*BY.1

Aracı özel test parkuru veya güzergâhı belirlenmiş yola alır.

BY.2

Amaca uygun yol, yük ve hız aralıklarında araca yol testi uygular.

BY.3

Yol testi sırasında aracın tüm mekanik aksamlarından gelen ses ve titreşimleri tespit eder.

BY.4

Aracın frenlenme performansını test eder.

BY.5

Süspansiyon ve ön düzen parçalarının kontrollerini yapar.

BY.6

Güç aktarma organlarındaki parçaların kontrollerini yapar.

BY.7

Yol testi sırasında karşılaştığı  arıza ve aksaklıkları ilgili formlara işler.

*BY.8

Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.9

Gerçekleştirdiği  işlerde  çevre  koruma  önlemlerini uygular.

*BY.10

Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

Belgelendirme Sınavları konusunda yukarıda verilen sınav içerikleri 11UY0019-4 Kod Numarasına sahip – Otomotiv Elektrikçisi (Rev 03 12.09.2018) ulusal yeterliliğinden alınmıştır.

Belgelendirme hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.universalbelgelendirme.com veya 0 216 540 10 01 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.