17UY0332-4 – Emlak Danışmanı (Rev 0 29.11.2017)

Meslek Tanımı: Her türlü taşınmaz ticaretinin gerçekleştirilmesinde (Konut, İş yeri, arsa, endüstriyel taşınmazlar vb.) müşteri ile bire bir çalışan Emlak / Gayrimenkul Danışmanı personeldir.

Belgelendirme Kapsamı: Gayrimenkul alım satım işlerinde danışman olarak çalışacak satış temsilcisi kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Emlak Danışmanı belgesi almak için herhangi bir başvuru ön şartı bulunmamaktadır. Herkes bu belgeyi almak üzere başvuruda bulunabilir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi, Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Emlak Danışmanı belgesine sahip olacaksınız.

Emlak Danışmanı belgesinde hangi seçenekler var?

Emlak Danışmanı mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite
  • 17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma
  • 17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

A1, A2 ve A3 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Emlak Danışmanı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

  • A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
  • A3 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

 

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.
  • A3 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.

 

  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

 

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Emlak Danışmanı (Seviye 4) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

  

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumlar

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gereken önlemler

BG.4

Acil durum kavramı

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumlar

BG.6

Acil durumlarda yapılması gerekenler

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve riskleri

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirler

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçleri

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gereklilikleri

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmaları

BG.13

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirler

 

A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş planı oluşturma süreçleri

BG.2

Emlak satış/kiralama stratejisi geliştirme çalışmalarına dair bilgi toplama yöntemleri

BG.3

Emlak satış/kiralama yöntemleri

BG.4

Emlak portföyü oluşturma yöntemleri

BG.5

Portföyündeki emlâkın durum tespitini yaparken dikkate aldığı kriterler

BG.6

Portföyündeki emlâkın güncel rayiç bedelinin tespitini yaparken dikkate aldığı kriterler

BG.7

Emlak sahibinin imzalayacağı belgelerin doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususlar

BG.8

Portföydeki emlâkın tanıtım yöntemleri

BG.9

Pazarlama ve satış sırasında kullanılan araç, gereç ve malzemeler

 

A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemler birimi teorik sınavı

A3 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan en az 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

A3 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Pazarlama aşamasında müşteri ile hangi yöntemlerle iletişime geçildiği

BG.2

Satılacak/kiralanacak emlâka ilişkin bilgileri müşteriye aktarma yöntemleri

BG.3

Emlâka ilişkin müşteriye verilecek bilginin içeriği

BG.4

Müşteriye emlak önerirken dikkat edilecek hususlar

BG.5

Müşteri ile imzalanacak belgelerin doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususlar

BG.6

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlâkın nihai satış/kiralama tutarını belirlerken dikkate aldığı değişkenler

BG.7

Satış sözleşmesi/kira kontratının hazırlanması aşamasında dikkat edilecek hususlar

BG.8

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeler

BG.9

Tapu işlemleri sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeler

BG.10

Emlak teslim tutanağında bulunması gereken unsurlar

BG.11

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemler

BG.12

Emlak satış/kiralama sonrası yapılacak işlemler

 

 

 

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

 

A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

Portföye eklenecek emlakları işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplar.

BY.2

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alır.

BY.3  *

Emlakı inceleyerek durum tespiti yapar.

BY.4

Emlak sahibi ile emlakın satış/kiralama bedeli hakkında bilgi alış verişinde bulunur.

BY.5

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden yazılı olarak onay alır.

BY.6  *

İlgili kurumlardan emlakın parsel ve imar sorgulamasını yapar.

BY.7  *

Emlak için gerekli kriterleri dikkate alarak güncel rayiç bedel tespiti yapar.

BY.8  *

Emlakın satış/kiralama bedeli konusunda sorumlu emlak danışmanından onay alır.

BY.9  *

Emlak sahibi ile yapılacak sözleşmelerin doldurularak imzalanmasını sağlar.

BY.10

Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

BY.11

Portföydeki emlakın pazarlama/tanıtım yöntemini belirler.

BY.12

Emlak satış/kiralama yöntemini sorumlu emlak danışmanına onaylatır.

BY.13

Pazarlama, tanıtım ve satış/kiralama sırasında ihtiyaç duyulacak araç, gereç, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını belirler.

BY.14

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi hususunu sorumlu emlak danışmanının onayına sunar.

BY.15

Satış/kiralama işlemi yapılacak emlakı genel durumu, donanım, temizlik ve benzeri açılardan kontrol eder.

BY.16

Emlakı, müşteriye göstermek için gereken randevuları alır.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.

 

A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemler birimi performans sınavı

A3 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemler senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 70 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A3 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

Müşteri ile hizmet standardına ve pazarlama tekniklerine uygun olarak iletişimi başlatır.

BY.2

Emlak satın almak/kiralamak isteyen müşterinin ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

BY.3  *

Müşterinin talebine uygun portföyünde bulunan emlaklarla ilgili bilgileri uygun yöntemlerle müşteriye aktarır.

BY.4

Müşteriyi, satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlakın mali ve hukuki durumları hakkında bilgilendirir.

BY.5

Müşterinin ihtiyacına uygun alternatif emlak önerisinde bulunur.

BY.6

Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriyi uygun emlaka yönlendirir.

BY.7  *

Gerek olması halinde, yönlendirdiği emlaka, İSG talimatları doğrultusunda, uyarı işaretleri ve levhaları yerleştirir.

BY.8  *

İhtiyaç olması halinde uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanır.

BY.9

Emlak sahibine ve sorumlu emlak danışmanına pazarlama süreci hakkında rapor verir.

BY.10

Müşteri ile düzenlenecek belgeleri doldurarak imzalanmasını sağlar.

BY.11

Yetkisi dâhilinde müşteri ile fiyat pazarlığı yapar.

BY.12  *

Emlakın nihai bedeli konusunda sorumlu emlak danışmanından onay alır.

BY.13

Pazarlık yaptığı fiyat için emlak sahibinden onay alır.

BY.14

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla pazarlık ortamı oluşturarak satışın/kiralamanın yapılacağı bedelin belirlenmesini sağlar.

BY.15  *

Müşteri ile satıcı/kiralayan arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını anlaşılan son bedel üzerinden hazırlayarak imzalatır.

BY.16  *

Tapu işlemi sırasında emlak sahibi ve müşteriye ait gerekli belgeleri temin eder.

BY.17

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçleri yürütür.

BY.18

Emlakın müşteriye teslimi ile ilgili tutanağı hazırlar.

BY.19

Müşteriye satış/kiralama sonrası hizmetler konusunda bilgi verir.

BY.20

Emlakın satışı/kiralanmasının ardından emlak ve müşteri portföyünde güncelleme yapar.

BY.21

Emlakın satılması/kiralanması ya da satış/ kiralanmasından vazgeçilmesi durumunda reklam ve ilan faaliyetinin sonlandırılması için onay alır.

BY.22  *

Satış/kiralama alanı ve ofis ortamındaki atıkların toplanıp bertarafı için gerekli işlemleri yapar.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.