13UY0172-3 – Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) (Rev 01 21/08/2019 - 2019/106)

Meslek Tanımı: Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevreye uygun olarak, mobil vinç operatörlüğü sorumluluğunu üstlenen personeldir.

Belgelendirme Kapsamı: Mobil Vinç Operatörü için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesi almak için Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesine sahip olacaksınız.

Mobil Vinç Operatörü belgesinde hangi birimler var?

Mobil Vinç Operatörü mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

13UY0172–3/A1 İSG, Çevre ve Kalite Gereklilikleri ile İş Organizasyonu

13UY0172–3/A2 Mobil Vinç Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Mobil Vinç Operatörü belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

· A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

· A2 meslek birimi için 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

· A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu %80 puandır.

· Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 5 yıl için herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1.5 dakika süre verilmektedir.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

BG.2

Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

BG.3

İş makinesinin kullanımında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini sıralar.

BG.4

Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler.

BG.5

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.

BG.6

Çalışacağı alanda çevre korumaya yönelik gerçekleştireceği önlemleri açıklar.

BG.7

Vardiya teslim alırken yapılması gereken işlemleri açıklar.

BG.8

İş makinesi çalışma formuna kaydedilmesi gereken bilgileri listeler.

A2: Mobil Vinç Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 30 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu %70 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

NO

Bilgi ifadesi (BG)

BG.1

İş makinesinin çalışma öncesi genel ve dış fiziki kontrollerini nasıl yapması gerektiğini açıklar.

BG.2

Kullanacağı vincin fonksiyonel kontrollerini nasıl yapacağını açıklar.

BG.3

Arıza bildirimini nasıl yapacağını açıklar.

BG.4

Arıza tespitine nasıl yardımcı olacağını açıklar.

BG.5

Makinenin yürütülmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken durumları açıklar.

BG.6

Kule mekanik kilidinin kilitli olması durumunda yapılması gerekenleri açıklar.

BG.7

İşaretçinin işaretlerini nasıl takip edeceğini açıklar.

BG.8

Yer ve hat değiştirmesi gereken durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

BG.9

İş makinesinin uzun süreli nasıl depolanacağını açıklar.

BG.10

Yükün halat veya kancaya nasıl sabitlenmesi gerektiğini açıklar.

BG.11

Yükün ineceği yeri nasıl kontrol etmesi gerektiğini açıklar.

BG.12

Yükü indirirken dikkat edilmesi gereken durumları açıklar.

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

A2: Mobil Vinç Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren kasa işlemleri senaryosu gerçekleştirilecektir. Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

NO

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

Makinenin hareket, yürüyüş ve dönüş sistemlerini kontrol ederek kontrol sonucunda tespit ettiği arızaları yetkiliye bildirir.

BY.2

Makinedeki iç-dış acil stop butonlarının işlerliğini kontrol ederek kontrol sonucunda tespit ettiği arızaları yetkiliye bildirir.

*BY.3

Makinenin motor yağ, soğutma suyu, tambur yağ, hidrolik sistem yağı, şanzıman yağı ve hava filtresi kirlilik seviyesi kontrollerini yaparak eksiklikleri tamamlar.*

BY.4

Tambur halat sarım durumunu kontrol ederek kontrol sonucunda tambur yivlerinde veya halatlarda aşıntı, ezilme ve benzeri belirtileri yetkiliye bildirir.

BY.5

Kanca kapasite etiketi ve emniyet mandalını kontrol ederek kontrol sonucunu yetkiliye bildirir.

*BY.6

Dizel motoru yakıt, su ve çökelti tahliyesini yapar.*

BY.7

Lastik tekerlekli makinalarda lastik hava basıncını kontrol ederek, lastik hava basıncını katalog / işletme değerlerine uygun hale getirir.

BY.8

Ataşman pimlerinin greslemesini yapar.

BY.9

Kabin koltuğunun ayarını yapar.

BY.10

Kabin cam sileceklerinin çalışırlığını ve fıskiye suyunu kontrol ederek kontrol sonucunda tespit ettiği uygunsuzlukları yetkiliye bildirir.

BY.11

Vinç aydınlatma sisteminin fonksiyonelliğini kontrol ederek kontrol sonucunda tespit ettiği uygunsuzlukları yetkiliye bildirir.

BY.12

Makine aktif halde iken çalışma ekranındaki uyarıları kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları yetkiliye bildirir

BY.13

Vinç yürüyüşünün fonksiyonellik testlerini talimatına uygun olarak yaparak tespit ettiği uygunsuzlukları yetkiliye bildirir.

BY.14

Limit- switchlerin çalışırlığını talimatına uygun kontrol ederek kontrol sonucunda tespit ettiği arızaları yetkiliye bildirir.

BY.15

Bom kaldırma- indirme dönüş fonksiyonellik testini yaparak test sonucunda tespit ettiği arızaları yetkiliye bildirir

BY.16

Mobil vincin kabin içi temizliğini yapar.

BY.17

Bom kanca yüksekliğini ayarlar.

BY.18

Vinç destek ayaklarını toplar.

BY.19

Kumanda kolu veya levyeleri yardımıyla vinci talimatlarına uygun olarak hareket ettirir.

*BY.20

Çalışma sahasının durumuna göre yükün indirme ve kaldırma mesafe ayarını yaparak hiza alır.*

*BY.21

Vincin destek ayaklarını çalışma sahasına göre açar.*

*BY.22

Vincin tam terazide olmasını sağlar.*

BY.23

Yüksüz halde bekleme yaparken, makineyi park pozisyonuna getirir.

BY.24

Operasyon/ iş sonunda makineyi belirlenen park yerine götürür.

BY.25

Makineyi talimatına uygun şekilde park pozisyonuna getirir.

BY.26

Vincin destek ayaklarını zemine indirir.

BY.27

Makinenin kabin içi sistemlerini işlem sırasına göre durdurur.

*BY.28

Kontrollü hareket ederek yükü bulunduğu yerden yavaşça ayırarak ağırlık, denge kontrolü yapar.*

BY.29

Kontrol ve dengeleme sonuçlarına göre kaldırma işlemini gerçekleştirir.

*BY.30

Yükü güvenli yükseklikte kaldırır.*

*BY.31

Yükü güvenli mesafeye kaldırdıktan sonra yükün bırakılacağı yer yönünde kontrollü bir şekilde döndürür.*

BY.32

Bom hareketleri ile yükün havada/ askıdaki salınımını en düşük seviyeye indirerek yükü ineceği yerin hizasına getirir.

BY.33

Yükü düşük hızla kontrollü şekilde hedeflenen yere indirir

*BY.34

Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.*

*BY.35

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, çelik burunlu ayakkabı, reflekli yelek, kulaklık, mekanik işlere uygun eldiven ve benzeri) kullanır.*