17UY0328-3 – Servis Aracı Şoförü (Rev 0 18.10.2017)

Meslek Tanımı: Servis Aracı Şoförü (Seviye 3); iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergâh doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan nitelikli kişidir.

Belgelendirme Kapsamı: Ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergâh doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan servis şoförü için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış nitelikleri taşıdıklarına dair Ulusal Yeterliliğe uygun belgelendirme hizmetidir.

Başvuru Ön Şartı var mıdır?

Servis Aracı Şoförü belgesi almak için başvuruda aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu
  • Son 1 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı (Adli Sicil Kaydı)

(Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giyilmemiş olmalıdır)

Nasıl Başvuru Yaparım?

Kimlik fotokopisi ve yukarıda belirtilen belgeler ile Belgelendirme Ücretinin Ödendiğine dair banka dekontu ve sitemizden indirilerek dolduracağınız başvuru formu ’nu; 0 216 540 27 90 faks numarasına gönderebilir veya bilgi@universalbelgelendirme.com adresine e-posta atabilirsiniz. Belgelerin asıllarını sınav günü getirmeniz şarttır. Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. (Belgelendirme ücret tarifesine Bilgi Bankası menüsünden ulaşabilirsiniz.)

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Servis Aracı Şoförü belgesine sahip olacaksınız.

Servis Aracı Şoförü belgesinde hangi birimler var?

Servis Aracı Şoförü mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

  • 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
  • 17UY0328-3/A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

A1 ve A2 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.

Servis Aracı Şoförü belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

  • A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.
  • A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

Teorik Sınavlar Konusunda Ayrıntılı Bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 

Performans Sınavları Hakkında

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

  • A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 80 puandır.

 

  • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Performans Sınavları ile ilgili Ayrıntılı Bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin başvuruda istenen belgeleri yeniden sunmaları şartı ile performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,

b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

 

 

Teorik Sınavlar Hakkında Detaylı Bilgiler

Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 2 dakika süre verilmektedir.

A1: İSG, Çevre ve Kalite birimi teorik sınavı

A1 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

A1 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuat

BG.2

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatlar

BG.3

Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanı

BG.4

Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımı

BG.5

Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kuralları

BG.6

Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kuralları

BG.7

Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kuralları

BG.8

Kaza halinde alınması gereken tedbirler

BG.9

Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemleri

BG.10

Kullanılan yakıtların çevreye etkileri

BG.11

Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemler

BG.12

Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirler

BG.13

Ekonomik sürüş teknikleri

BG.14

İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kuralları

BG.15

Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirler

BG.16

İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kuralları

BG.17

İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemler

 

A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı birimi teorik sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki konu başlıklarını kapsayan 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 60 puandır.

A2 Birimi Teorik Sınav Konuları aşağıdaki şekildedir;

No

Bilgi İfadesi (BG)

BG.1

Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanlar

BG.2

Günlük sefer planlaması yaparken dikkate aldığı unsurlar

BG.3

Aracın periyodik bakımına ilişkin hususlar

BG.4

Güzergâh belirlerken yapılacak işlemler

BG.5

Araçta bulundurulması zorunlu belgeler

BG.6

Araçta unutulan, yolcuya ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbirler

BG.7

Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemleri

BG.8

Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçüleri

BG.9

Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağı

BG.10

Yolcuyu servise alma ile ilgili aşamalar

BG.11

Öğrenciyi servise oturtma ile ilgili aşamalar

BG.12

Öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirler

BG.13

Yolcunun güven içinde servisten indirilmesiyle ilgili aşamalar

BG.14

Yolcuların dönüş servisini sağlamak için yapılacak işlemler

BG.15

Yolcu servisi sonrası yapılacak işlemler

BG.16

İş süreci içerisinde aniden oluşabilecek yolcu rahatsızlıkları durumunda izlenecek prosedür

 

 

 

 

Performans Sınavları Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 60 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

 

A2: Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı birimi performans sınavı

A2 meslek birimi için aşağıdaki işlem basamaklarını kapsayan performans sınavı yapılacak olup, aşağıdaki işlem basamaklarını içeren Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı senaryosu gerçekleştirilecektir.  Geçme notu 100 üzerinden 80 olmakla birlikte aşağıdaki işlem basamaklarından * ile gösterilen kritik işlem adımlarının mutlaka başarılması gerekmektedir.

A2 Birimi Performans Sınavı İşlem Adımları aşağıdaki şekildedir;

No

Beceri Yetkinlik (BY)

BY.1

Rehber personele günlük iş planı çerçevesinde gerekli talimatları verir.

BY.2

Yolcu adreslerine göre güzergah planlaması yapar.

BY.3

Yolcuyu indirme ve bindirme noktalarını belirler.

BY.4

Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, vergi levhası, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, SRC belgesi ve benzeri) kontrol eder.

BY.5

Aracın dış temizliğini sağlar.

BY.6

Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.

BY.7  *

Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.

BY.8

Motor yağ seviyesini kontrol eder.

BY.9

Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.

BY.10

Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler.

BY.11  *

Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

BY.12

Lastik hava basıncını kontrol eder.

BY.13

Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.

BY.14

Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

BY.15  *

Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolü yapar.

BY.16

Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

BY.17

Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.

BY.18

Kapı ikaz lambalarını kontrol eder.

BY.19

Güzergah tabelalarını kontrol eder.

BY.20  *

Fren ve el freni kontrolü yapar.

BY.21

Korna, koltuk ve ayna kontrolü yapar.

BY.22

Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

BY.23

Yolun ve trafiğin durumuna göre rehber personeli daha önce belirlenmiş noktadan alır.

BY.24

Güzergaha göre ilk yolcunun alınacağı adrese hareket eder.

BY.25

Yolcunun güvenli bir şekilde araca alınmasını sağlar.

BY.26

Öğrencinin rehber personel yardımıyla, araca alınmasını sağlar.

BY.27

Öğrencilerin yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine uygun şekilde oturmalarını sağlar.

BY.28  *

Öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

BY.29  *

Trafik kurallarına uygun güvenli sürüş gerçekleştirerek yolcuyu belirlenen adrese ulaştırır.

BY.30  *

Yolcunun güvenli bir şekilde araçtan inmesini sağlar.

BY.31

Öğrencinin rehber personel yardımıyla araçtan indirilmesini sağlar.

BY.32

Önceden planlanan zamanda okul/kurum tarafından belirlenen yerde bekler.

BY.33  *

Öğrenciyi servis aracına alarak mevcut listeye göre öğrenci sayısının tam olup olmadığını kontrol eder.

BY.34  *

Eksik öğrenci varsa ilgililere bildirir.

BY.35

Araçta unutulan malzeme olup olmadığını kontrol eder.

BY.36

Araçta unutulan malzemeyi muhafaza ederek ilgiliye teslim eder.

BY.37

Aracın iç ve dış temizliğini sağlar.

BY.38

Aracın yakıt ikmalini gerçekleştirir.

BY.39

Uygun bir alana aracı park eder.

BY.40  *

Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.

BY.41  *

Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.